Uitgelicht

Sinds 2014 voeren gemeenten op de Noord-Veluwe het JOGG-programma uit om te werken aan een gezonde omgeving en een gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren.
In september 2021 is het project ‘De pas er in’ gestart.
Het project ‘Op naar een veerkrachtige jeugd’ heeft als doel om jongeren op het voortgezet onderwijs veerkrachtiger te maken.
De gemeente Harderwijk heeft een lokale uitvoeringsagenda (gezondheidsnota) opgesteld voor de periode 2017-2021.
Gemeente Doetinchem werkt sinds 2014 met de JOGG-aanpak. JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht en richt zich op het bevorderen van gezond gewicht bij kinderen en jongeren.
Het doel van het project Leefsamen Achterhoek is om alleenstaande ouderen veilig thuis te laten wonen.

Pagina's