Referenties

Suzanne Spexgoor (Beweeg Wijs coördinator Oost-Nederland) vertelt over de evaluatie van het programma Beweeg Wijs voor het jonge kind en de rol van Evaluatiebureau Publieke Gezondheid hierin.
Jurjen Engelsman (Projectcoördinator Gelderse Sport Federatie (GSF)) aan het woord over het evaluatie van een project.
Kasper Doesborgh (JOGG regisseur Harderwijk | Regionale Projectleider JOGG Noord Veluwe | Vervangend Coördinator Combinatiefuncties) vertelt over de evaluatie JOGG in de Noord-Veluwe en de rol van Evaluatiebureau hierbij.
Paul Harmsen (leidinggevende team jeugd gemeente Heerde) vertelt over het Cliëntervaringsonderzoek jeugd in Heerde en de rol van het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid hierbij.
Kees Telder (wethouder volksgezondheid gemeente Doetinchem) vertelt over de Monitor en Evaluatie Sociaal domein Doetinchem en de rol van het Evaluatiebureau hierbij.
Carry de Vries (beleidsmedewerker welzijn gemeente Oost Gelre) vertelt over de evaluatie van de Sportinstuif en de rol van het Evaluatiebureau.

Pagina's