Medewerkers

Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid bestaat uit een vast multidisciplinair team van 7 professionals met evaluatieonderzoek als speerpunt. Dit team wordt aangestuurd en ondersteund door de algemeen manager van het Kennis- en Expertisecentrum van de GGD. Naast een vast team maakt het Evaluatiebureau ook gebruik van een flexibele schil. Soms vanwege inhoudelijke expertise op het onderwerp of de methode, soms vanwege stage-mogelijkheden.

De meeste professionals hebben jarenlange ervaring in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Allen werken met praktische en innovatieve evaluatiemethoden. Door bestaande kennis slim te gebruiken werken zij efficiënt en snel. Elke medewerker stelt zich graag persoonlijk aan u voor.