Myriam van Tol

 Myriam van Tol

  • Naam: Drs. Myriam van Tol
  • Functie: Onderzoeker (Adviseur Gezondheidsbevordering)

Binnen de verschillende taken die Myriam vanuit de GGD uitvoert komen een aantal elementen steeds terug: samenwerken, helder communiceren en vraaggericht werken. Dit komt naar voren in haar rol als projectleider Gezonde School en als onderzoeker. Vanaf 2016 maakt zij onderdeel uit van het Evaluatiebureau. Hiervoor heeft zij zich als onderzoeker van de GGD binnen de Academische Werkplaats AGORA bezig gehouden met actie onderzoek gericht op samenwerkingsverbanden. Het faciliteren en evalueren van processen heeft haar interesse en zij is van mening dat gezamenlijk reflecteren op uitkomsten van onderzoek een meerwaarde heeft. Waar mogelijk zal zij de insteek kiezen van waarderend onderzoeken om zo toe te kunnen werken naar een gewenste situatie.

  • Specialisaties: gezondheidsbevordering, kwalitatief onderzoek, actie onderzoek, waarderend onderzoeken, samenwerking, borging.
  • Scholing: Gezondheidswetenschappen (Universiteit Maastricht). Cursussen in o.a. projectmanagement, procesmanagement en adviesvaardigheden.
  • Ervaring: Sinds 2008 werkt Myriam als adviseur gezondheidsbevordering bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland binnen verschillende thema’s met als huidige focus: Gezonde School en publieksinformatie.

Contactgegevens
E-mail: m.vantol@evaluatiebureau.nl
Telefoon: 088 - 4433 469
Aanwezig op: ma, di en vr.