Marije van Doorn

  • Naam: Dr. Marije van DoornMarije van Doorn
  • Functie: Onderzoeker (epidemioloog)


Bijdragen aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, gezondheid, welzijn en participatie, dát is wat Marije drijft. Door het doen van praktijkgericht onderzoek kan ze hier handen en voeten aan geven. Met haar analytisch vermogen en grondige kennis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek helpt ze klanten om inzicht te krijgen in relevante vraagstukken. Marije werkt resultaatgericht en zoekt altijd een goede afstemming met de klant om tot resultaten te komen die écht bruikbaar zijn voor evaluatie en beleidsvorming.

  • Specialisaties: Effectevaluatie, procesevaluatie, implementatieonderzoek, kwalitatief en kwantitatief onderzoek
  • Scholing: MSc Voeding en Gezondheid (Wageningen Universiteit, 2013), daarna gepromoveerd op het onderwerp ‘Telemonitoring rondom voeding en beweging bij thuiswonende ouderen' (Wageningen Universiteit, 2019). Diverse cursussen op het gebied van onderzoeksmethodiek.
  • Ervaring: Marije heeft van 2014 tot 2019 gewerkt als onderzoeker bij Wageningen Universiteit. Daar heeft zij onderzoek gedaan naar de implementatie en evaluatie van een eHealth project rondom voeding en beweging voor thuiswonende ouderen. Vanaf 2019 is zij werkzaam als epidemioloog bij GGD Noord- en Oost-Gelderland en het Evaluatiebureau.Contactgegevens
E-mail: m.vandoorn@evaluatiebureau.nl
Telefoon: 088 - 443 37 10
Aanwezig op: ma, di en do.