FAQ

1) Voor wie is het Evaluatiebureau bedoeld?
Voor gemeenten of andere organisaties op het terrein van gezondheid, welzijn en sociaal domein in de regio Noord- en Oost-Gelderland die belangrijke keuzes op het gebied van publieke gezondheid en welzijn willen maken of verantwoorden.
 
2) Kan een organisatie van buiten de regio Noord- en Oost-Gelderland ook het Evaluatiebureau inschakelen?
Nee. Het Evaluatiebureau werkt in principe alleen aan onderzoeken binnen de eigen regio.

3) Kan ik het Evaluatiebureau ook inschakelen voor onderzoeksvragen op andere thema’s dan publieke gezondheid?
Ja, zolang de onderzoeksvragen gerelateerd zijn aan organisaties die actief zijn op het gebied van publieke gezondheid, welzijn en sociaal domein. Het Evaluatiebureau is specialist op het gebied van publieke gezondheid en kan gebruik maken van eigen data. Daarnaast heeft het Evaluatiebureau veel kennis van praktische onderzoeksmethoden, die ook ingezet kunnen worden voor evaluatieonderzoek op andere thema’s dan publieke gezondheid. Met name bij procesevaluaties speelt het beleidsthema een minder grote rol.
     
4) Met wie werkt Evaluatiebureau Publieke Gezondheid samen?
Het Evaluatiebureau is een initiatief van Academische Werkplaats AGORA. Binnen AGORA zijn GGD Noord- en Oost-Gelderland en Wageningen Universiteit partners.
      
5) Wat kost een evaluatieonderzoek?
Dit is afhankelijk van de onderzoeksvraag. Het Evaluatiebureau maakt een offerte op maat.

6) Hoe kan ik een offerte aanvragen?
Een offerte aanvragen kan via het contactformulier op de website of per e-mail. Na het eerste contact vindt een intakegesprek plaats om de wensen en mogelijkheden te bespreken. Op basis van deze intake wordt een offerte opgesteld.
 
7) Is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor evaluatieonderzoek?
Dit is afhankelijk van de onderzoeksvraag. Het Evaluatiebureau verstrekt zelf geen subsidies, maar kan wel evaluatieonderzoek uitvoeren waarvoor subsidie beschikbaar is gesteld. Het Evaluatiebureau kan ook ondersteunen bij het aanvragen van subsidies.
 
8) Wat voor professional krijg ik als ik het Evaluatiebureau inschakel?
De onderzoekers van het Evaluatiebureau zijn allen wetenschappelijk geschoold en hebben verschillende achtergronden en expertise. Zie voor meer informatie onze medewerkers.
 
9) Hoe lang duurt een evaluatieonderzoek?
De doorlooptijd van een evaluatie is afhankelijk van de onderzoeksvraag en het type onderzoek.

10) Wat voor onderzoeksmethoden worden gebruikt bij een evaluatieonderzoek?
Het Evaluatiebureau maakt zowel gebruik van kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals (digitale) enquêtes, literatuurstudie, (groeps-)interviews, etc. Vaak wordt een combinatie van onderzoeksmethoden gebruikt.
 
11) Wat levert een evaluatieonderzoek mij op?
Evaluatieonderzoek levert adviezen en praktische handvatten waarmee belangrijke keuzes kunnen worden gemaakt of verantwoord op het gebied van publieke gezondheid.
 
12) Wat is procesevaluatie?
Bij procesevaluatie wordt onderzoek gedaan naar het proces rondom de totstandkoming of uitvoering van beleid. Procesevaluatie kan zich richten op de uitvoering van beleid, de implementatie van een interventie, de organisatorische context waarbinnen beleid wordt uitgevoerd, samenwerking tussen partijen, etc.
 
13) Wat is effectevaluatie?
Bij effectevaluatie wordt onderzoek gedaan naar de effecten (outcome) van een beleid. Het doel is om te beoordelen of het beleid bepaalde (waargenomen) veranderingen heeft veroorzaakt.

14) Kan ik stage lopen bij Evaluatiebureau Publieke Gezondheid?
Er zijn stagemogelijkheden bij het Evaluatiebureau. Dit is echter wel afhankelijk van het soort lopende onderzoeken, de wensen van onze opdrachtgevers en de randvoorwaarden die worden gesteld aan de stage.