Wat wij voor u doen

Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid maakt gemeenten en organisaties sterker in het maken van keuzes op het gebied van publieke gezondheid. Wij bieden u hiervoor handvatten door advies of onderzoek.

Advies
Het Evaluatiebureau kan uw gemeente adviseren, bijvoorbeeld over het opzetten van evaluatieonderzoek, interpretatie van onderzoeksresultaten, werken met een doelenboom, formuleren van beleidsdoelstellingen en het vertalen daarvan naar een plan van uitvoer. Deze advisering valt voor de 22 gemeenten uit de regio Noord- en Oost-Gelderland onder de basisdienstverlening van de GGD (tot maximaal 3 dagen).

Voorbeelden van advies:

  • "Er is in onze gemeente een interventie ontwikkeld om te voorkomen dat mensen met een verhoogd risico op diabetes ook daadwerkelijk diabetes ontwikkelen. Kan het Evaluatiebureau de meetgegevens van de deelnemers (nul- en eindmeting) voor ons analyseren?"

  • "Wij ontwikkelen onderzoeksinstrumenten voor integraal beleid en kennisoverdracht. Kan het Evaluatiebureau de praktijkbehoefte en -ervaring inbrengen?" Lees meer over dit project.

  • "Wij willen graag weten hoe tevreden onze cliënten zijn. Hiertoe hebben we met jullie hulp al indicatoren vastgesteld. Kan het Evaluatiebureau ons nu helpen hoe we deze in de praktijk kunnen meten?"


Onderzoek
Ieder evaluatieonderzoek is maatwerk. Het voortraject bestaat uit het houden van een intakegesprek en de uitwerking hiervan in een onderzoeksvoorstel. Door het houden van een intakegesprek sluiten we aan bij uw behoeften, wensen en mogelijkheden. Het voortraject valt voor de 22 gemeenten uit de regio Noord- en Oost-Gelderland onder de basisdienstverlening van de GGD (tot maximaal 3 dagen). De daadwerkelijke uitvoering van het onderzoek valt buiten de basisdienstverlening. Ook kunnen wij u advies geven. Bijvoorbeeld over het werken met een doelenboom of het SMART formuleren van beleidsdoelstellingen inclusief de vertaling van plan naar uitvoer. Ook hiervoor geldt dat de inzet tot maximaal 3 dagen onder de basisdienstverlening van de GGD valt.

Voorbeelden van evaluatieonderzoek

  • "In onze regio zijn we benieuwd naar de effecten van het programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Is in het JOGG-gebied een toename te zien van kinderen en jongeren op een gezond gewicht? Zijn kinderen en jongeren meer gaan bewegen en meer fruit en groente gaan eten? Stimuleren ouders een gezonde leefstijl? Kan het Evaluatiebureau voor ons in kaart brengen of de regionale doelstellingen 3 jaar na start van het programma zijn behaald?" Lees meer over dit project.

  • "Wij willen het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid vragen om de Doetinchemse aanpak van de transities te monitoren en evalueren. Enerzijds willen wij dat wordt gekeken naar het resultaat op beleidsniveau (Hoe doen we het als gemeente?) en anderzijds naar het resultaat op inwonerniveau (Worden onze inwoners beter en gelukkiger door de nieuwe beleidspraktijk?)." Lees meer over dit project.

  • "Onze gemeente wil graag de samenwerking tussen de partners van het CJG evalueren. De uitkomsten van deze evaluatie willen we graag gebruiken om de samenwerking op een goede manier te kunnen vervolgen." Lees meer over dit project.

  • "Wij willen graag inzicht hebben in de ervaring van coaches, professionals en cliënten met het project 'Samen Lekker Lang Leven in Didam'. Kan het Evaluatiebureau een evaluatie voor ons uitvoeren?" Lees meer over dit project.

  • "In onze gemeente wordt een pilot 'Beweeglessen voor kleuters' uitgevoerd op twee basisscholen. Wij willen graag weten of de motoriek van kleuters verbetert door deze interventie en hoe de pilot wordt gewaardeerd door de betrokken professionals. Op basis van de resultaten van het evaluatieonderzoek willen we besluiten of we de interventie breder in onze gemeente zullen gaan inzetten." Lees meer over dit project.

  • "Op grond van de Jeugdwet zijn wij verplicht een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te laten voeren. Onze gemeente wil graag gebruik maken van de  Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd (MCJO). Daarnaast willen wij  het onderzoek  aanvullen met interviews met cliënten (jongeren en ouders), om het verhaal achter de cijfers boven tafel te krijgen. Kan het  Evaluatiebureau Publieke Gezondheid dit voor ons doen?" Lees meer over dit project.