Bel ons: 088 - 443 30 00Contact

Evaluatie Samen Lekker Lang Leven in Didam

In Didam wordt gestart met het project 'Samen Lekker Lang Leven in Didam'. Doel van dit project is om kansarme gezinnen te begeleiden naar duurzame gezondheidsverbetering ten aanzien van overgewicht. Dit project wordt uitgevoerd door MEE Oost met subsidie van Fonds NutsOhra.

Samen Lekker Lang Leven in Didam richt zich op kansarme gezinnen met een lage sociaal-economische status (SES) en overgewicht. Coaches van MEE Oost zullen de gezinnen maximaal 1,5 jaar begeleiden naar duurzame gezondheidsverbetering. Hierbij zal niet alleen gewerkt worden aan overgewicht, maar ook aan andere problemen waarmee gezinnen kampen. Aan het einde van de begeleiding is aansluiting op regulier aanbod belangrijk in verband met de borging van het project.

MEE Oost heeft het Evaluatiebureau gevraagd dit project te evalueren. Er zal zowel een proces- als een effectevaluatie worden uitgevoerd.

De procesevaluatie is onder te verdelen in drie hoofdactiviteiten:

  • Interviews met gezinnen die niet mee willen of kunnen doen aan het project, om de reden hiervan te achterhalen.
  • Interviews met professionals en coaches die gezinnen begeleiden, om de uitvoering van het project in kaart te brengen.
  • Interviews met gezinnen, om de waardering van het project te onderzoeken.

Voor de effectevaluatie is een gezinsplan ontwikkeld. Hierin noteren coaches wat het plan van aanpak is bij de start van het project. De gezinnen stellen doelen op en elk half jaar worden deze geevalueerd. Dit gezinsplan geeft inzicht in welke doelen zijn behaald en waarom wel of niet. De lessen die hieruit voortkomen zijn ook voor andere gemeenten en organisaties interessant.

Op dit moment zijn we volop bezig met de voorbereiding van de evaluatie. Het project heeft een looptijd van drie jaar. In het najaar van 2019 verwachten we de resultaten van de proces- en effectevaluatie te kunnen presenteren. Meer informatie? Bel of mail Geerke Duijzer, via 088-443 3017 of g.duijzer@evaluatiebureau.nl