Consortium Instruments for Integrated Action (i4i)

Zes tools voor het reflecteren op, vaststellen van of het bijdragen aan integraal gezondheidsbeleid en kennistranslatie beleid-onderzoek-praktijk.

Veel kennis over en ervaringen met complexe materie zoals integraal gezondheidsbeleid (IGB) en kennistranslatie beleid-onderzoek-praktijk (KT in BOP) was tot op heden gefragmenteerd, verspreid over diverse onderzoeksgroepen in Nederland. In het door het RIVM gecoördineerde consortium i4i is deze kennis en ervaring bij elkaar gekomen (gezondheidswetenschappen, sociologie, psychologie, bestuurskunde, et cetera).

Samen is gewerkt aan de doorontwikkeling van theoretische kaders en onderzoeksinstrumenten om via monitoring en evaluatie beter grip te krijgen op processen en praktijken van IGB en KT. De kaders en instrumenten zijn gebaseerd op een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten en kunnen worden toegepast door onderzoekers en professionals die meer inzicht willen krijgen in integrale acties (integraliteit en samenwerking) in de publieke gezondheidszorg.

Gemeenten, GGD-en en Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG-en) kunnen hiermee ondersteund worden, waardoor mogelijk beter te sturen is op IGB en KT-BOP processen en praktijken. In het rapport Toolkit i4i staat een overzicht van tools welke zijn ontwikkeld binnen het Consortium i4i.

Rol van het Evaluatiebureau bij dit project

Het consortium werd gevormd door de volgende 9 onderzoeksgroepen: RIVM, Erasmus Universiteit Rotterdam, AMC, Vrije Universiteit Amsterdam, TNO, Wageningen Universiteit – GGD Noord- en Oost-Gelderland, Universiteit van Tilburg, Erasmus MC, en Universiteit Maastricht – GGD Zuid Limburg. Vanuit WUR – GGD NOG is via het Evaluatiebureau een bijdrage geleverd in de vorm van projectadviseur. De te ontwikkelen instrumenten sloten goed aan bij de activiteiten van het Evaluatiebureau. Aangezien het Evaluatiebureau dichtbij gemeenten staat kon op die manier goed de prakijkbehoefte worden ingebracht en praktische toepasbaarheid worden gestimuleerd.

Judith Heinrich (Evaluatiebureau): “Toen wij voor dit project benaderd werden, vroeg ik me in eerste instantie af of wij wel tussen de beoogde partners zouden passen. Gaandeweg het project merkte ik echt een meerwaarde van een brede multidisciplinaire groep, met zowel universiteiten als partijen die meer toegepast onderzoek uitvoeren. De ideeën, mogelijkheden, maar ook beperkingen die ik vanuit de praktijk inbracht werden serieus meegenomen en gewaardeerd.”

Aandachtspunten uit dit project

Het project ‘Consortium Instruments for integrated action’ (i4i) heeft zes tools opgeleverd voor het reflecteren op, vaststellen van of het bijdragen aan IGB en KT-BOP. Het consortium heeft gewerkt aan een eerste multidisciplinaire duiding van IGB en KT wat betreft de conceptualisatie, de operationalisatie en het vaststellen van bijbehorende processen of uitkomsten. Om een completer beeld te krijgen is het van belang de tools toe te passen in de praktijk en ze op basis van de ervaring verder door te ontwikkelen.

Opdrachtgever: RIVM (vanuit ZonMw subsidie)

Andere betrokken organisaties: Erasmus MC, AMC, iBMG, VU, UM-GGD, TNO, Tranzo

Betrokken vanuit Evaluatiebureau: Judith Heinrich

Type onderzoek: Ontwikkeling van kaders en instrumenten

Looptijd onderzoek: September 2012 – September 2014

Voor meer informatie kunt u de toolkit downloaden of contact opnemen met info@evaluatiebureau.nl