Bewegen bij kleuters Montferland

De gemeente Montferland is in oktober 2015 gestart met pilot lessen Nijntje Beweegdiploma aan kinderen uit de kleutergroepen van twee basisscholen in de gemeente. De kinderen oefenen spelenderwijs in 20 lessen hun motorische vaardigheden. Jonge kinderen blijken steeds minder te bewegen en daardoor meer kans te lopen op een motorische achterstand. Een goede motoriek heeft invloed op zowel de fysieke als de mentale gesteldheid. Ook is het van belang om overgewicht te voorkomen.     

De gemeente Montferland vindt bewegen een belangrijk thema. Het project past binnen haar ketenaanpak overgewicht en de aanpak om bewegen onder burgers te bevorderen. De Koninklijke Nederlandse Gymunie (KNGU) heeft het Nijntje Beweegdiploma ontwikkeld en het Centrum Gezond Leven van het RIVM erkent het als ‘goed beschreven'.

Toegevoegde waarde evaluatieonderzoek
De gemeente wil weten of de werkwijze van het Beweegdiploma effectief is. Ook wil de gemeente weten of de methode positief gewaardeerd wordt door de betrokken organisaties en deelnemers. De gemeente wil graag antwoord op de volgende hoofdvragen:

  1. 1. Draagt het Beweegdiploma bij tot verbetering van de motorische vaardigheden van de deelnemende kleuters?

  2. 2. Hoe tevreden zijn de professionals en andere betrokkenen over de uitvoering van het Beweegdiploma?

Opdrachtgever
Gemeente Montferland

Andere betrokken organisaties
Gezond Montferland/stichting Welcom, Gymvereniging ’t  Peeske, KNGU, Mariabasisschool ’s Heerenberg, Roncallischool in Zeddam

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Caroline Timmerman-Kok
Sofieke van Oord - Jansen

Type onderzoek
Evaluatie onderzoek gericht op proces en effect
 
Looptijd onderzoek
september 2015 tot en met juni 2016

Belangrijkste aandachtspunten uit de evaluatie

Uit het onderzoek komt naar voren dat de betrokken professionals tevreden zijn over de Nijntje Beweeglessen en de samenwerking. Zij vinden dat de lessen goed aansluiten bij de leefwereld van kleuters. De kleuters zijn enthousiast en worden uitgedaagd. Na de lessen is een verbetering te zien in motorische vaardigheden. Gemiddeld scoren kinderen van groep 1 na afloop van de pilot significant beter op 6 van de 12 beweegonderdelen en kinderen uit groep 2 op 9 van de 12 onderdelen. Of deze verbetering (volledig) door de Nijntje Beweeglessen komt, valt niet met zekerheid te zeggen omdat geen controlegroep is meegenomen.

 
Voor meer informatie kunt u het evaluatierapport downloaden, de samenvatting lezen of contact opnemen met
info@evaluatiebureau.nl