Monitor en evaluatie sociaal domein Doetinchem

De gemeente Doetinchem heeft het lef getoond om onderzoek te verrichten naar de effecten van het beleid in het Sociale Domein en hier ook mee naar buiten te treden.

De gemeente Doetinchem heeft het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid gevraagd om als onafhankelijk onderzoeksbureau een evaluatieonderzoek uit te voeren naar het beleid van de gemeente Doetinchem. De hoofdvraag luidde: “Ligt Doetinchem op koers om de doelen van “Met Elkaar, Voor Elkaar, De Doetinchemse Keuze 3”  te behalen, en hoe ervaren de Doetinchemse inwoners DDK3?

Toegevoegde waarde evaluatieonderzoek
De uitgevoerde opdracht was opgesplitst in 3 onderdelen:

  • Samen met de gemeente is gekeken naar cijfers en indicatoren. Aanvankelijk waren er door de gemeente 170 indicatoren opgesteld. In gezamenlijkheid is gekeken welke er relevant zijn en welke er mogelijk nog ontbreken.
  • Met behulp van interviews is onderzoek verricht naar het inwonersperspectief. Hierbij zijn 45 cliënten van het Buurtplein, Zorgplein en Werkplein geïnterviewd over hun ervaringen.
  • Ten derde is er een interactieve bijeenkomst (EffectenArena) georganiseerd met een afvaardiging van consulenten, hulpverleners/zorgorganisaties en een geleding van de sociale raad.

Resultaten evaluatieonderzoek
De combinatie van deze drie onderzoeksvarianten heeft een schat aan informatie opgeleverd. Doetinchem is goed en positief op weg. Er wordt hard en enthousiast gewerkt aan de kanteling van dienstverlening, veel cliënten zijn zelfredzamer door begeleiding. Ook bleek dat er nog een aantal verbeterslagen zijn te maken vanuit de cliëntervaringen. Deze punten, zoals b.v. het natraject na indicatiestelling, worden nu opgepakt door de gemeente Doetinchem.

Het onderzoek is beschreven in twee rapporten:

Opdrachtgever
Gemeente Doetinchem

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Hans Evers en Sofieke van Oord-Jansen. Vanuit GGD NOG: Petra Boluijt

Type onderzoek
Monitoringsonderzoek en kwalitatief evaluatieonderzoek
 
Looptijd onderzoek
2015-2016

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@evaluatiebureau.nl