Evaluatie JOGG Noord-Veluwe 2020-2022

Sinds 2014 voeren gemeenten op de Noord-Veluwe het JOGG-programma uit om te werken aan een gezonde omgeving en een gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren. Monitoring en evaluatie is een van de pijlers van JOGG. Het Evaluatiebureau draagt al sinds het begin van de aanpak bij aan deze pijler: voor iedere fase van JOGG werd het Evaluatiebureau gevraagd voor een proces- en/of effectevaluatie (zie hieronder).

Evaluatie 2014-2016
Evaluatie 2017-2020 

Proces- en effectevaluatie 2020-2022
Voor de fase 2020-2022 heeft het Evaluatiebureau een proces- en effectevaluatie uitgevoerd. De procesevaluatie gaf inzicht in de mate waarin de gestelde strategische doelen zijn behaald door middel van diepte-interviews met de regionale coördinatie van JOGG Noord-Veluwe, JOGG-regisseurs en beleidsadviseurs. De effectevaluatie gaf inzicht in trends op het gebied van leefstijl en het aandeel gezond gewicht en overgewicht onder kinderen en jongeren. Hiervoor zijn gegevens vanuit de GGD Gezondheidsmonitors en de periodieke gezondheidsonderzoeken van de GGD geanalyseerd. Ten slotte heeft het Evaluatiebureau drie JOGG campagnes geëvalueerd om inzicht te bieden in het bereik, waardering en/of uitvoering van de desbetreffende campagne.

Resultaten
De effectevaluatie liet zien dat kinderen op de Noord-Veluwe sinds 2013 vaker groente en fruit zijn gaan eten en minder vaak zoete drankjes zijn gaan drinken. Ook stimuleren ouders vaker dat hun kinderen bewegen. Onder jongeren is een gemengd beeld te zien waarbij het aandeel jongeren dat dagelijks minstens een uur beweegt stabiel is gebleven sinds 2015 terwijl het aandeel jongeren dat minstens vijf dagen in de week ten minste een uur beweegt is afgenomen. Ondanks deze grotendeels positieve veranderingen in gedrag is het aandeel 10- en 13-jarigen op de Noord-Veluwe met een gezond gewicht iets afgenomen. Het aandeel 13-jarigen met overgewicht is wat toegenomen. 

De procesevaluatie laat zien dat JOGG Noord-Veluwe een aanpak is die stevig staat, toekomstbestendig is en sterke regionale en lokale samenwerkingsverbanden kent. Met de doorontwikkelde campagnes heeft JOGG Noord-Veluwe een groot bereik en goede naamsbekendheid opgebouwd. Dat er desondanks geen gunstige veranderingen met betrekking tot gezond gewicht laat zien dat er veel nodig is om impact op gezond gewicht te bewerkstelligen. Op basis van de resultaten heeft het Evaluatiebureau aanbevelingen gedaan voor het vervolg van de JOGG-aanpak op de Noord-Veluwe.

Lees hier meer in de rapportage.

Opdrachtgever

De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet Oldebroek en Putten.

Betrokken vanuit Evaluatiebureau

Lobke Kuijs, Marije van Doorn, Geerke Duijzer, Elke Hilderink

Type onderzoek

Proces- en effect-evaluatie

Looptijd onderzoek

Januari 2020 – januari 2023 (afgerond)