Uitgelicht

In 2015-2016 vond het diabetespreventieproject SLIMMER plaats. Personen van 40-70 jaar met een hoog risico op diabetes kregen begeleiding om gezonder te eten en meer te bewegen. Evaluatie was: blijft SLIMMER succesvol?
Vanaf 2014 werken de gemeenten Harderwijk, Elburg, Putten, Nunspeet, Oldebroek en Ermelo in regionaal verband samen aan JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht).
De gemeente Doetinchem heeft het lef getoond om onderzoek te verrichten naar de effecten van het beleid in het Sociale Domein en hier ook mee naar buiten te treden.
In september 2021 is het project ‘De pas er in’ gestart. Dit is een vierjarig project in de West-Achterhoek met als hoofddoel het versterken van wandelinitiatieven.
Het project ‘Op naar een veerkrachtige jeugd’ heeft als doel om jongeren op het voortgezet onderwijs veerkrachtiger te maken.
Het doel van het project Leefsamen Achterhoek is om alleenstaande ouderen veilig thuis te laten wonen.

Pagina's