Uitgelicht

Vanaf 2014 werken de gemeenten Harderwijk, Elburg, Putten, Nunspeet, Oldebroek en Ermelo in regionaal verband samen aan JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht).
Het Evaluatiebureau deed onderzoek naar het verloop van de transitiefase van de neonatologie nazorgpoli.
Samen met inwoners en professionals heeft de gemeente Berkelland in februari 2018 haar beleidskader Sociaal Domein 'Samen denken, samen doen' opgesteld. Aansluitend is dit beleidskader door een brede groep vertaald naar een uitvoeringsprogramma. Om inzicht te krijgen in effecten van beleid moet er worden gemonitord en geëvalueerd.
De gemeenten in de Achterhoek zijn medio 2014 gestart met het project Achterhoek in Beweging: Gezonde Jeugd.
De aanpak van één gezin, één plan, één regisseur en de hulpverlening is geëvalueerd.
In de Noord-Veluwe wordt het project ‘Actieve en leefstijl senioren’ uitgevoerd. Het Evaluatiebureau is gevraagd de regionale evaluatie uit te voeren.

Pagina's