Evaluatie JOGG Noord-Veluwe 2017-2020

Vanaf 2014 werken de gemeenten Harderwijk, Elburg, Putten, Nunspeet, Oldebroek en Ermelo in regionaal verband samen aan JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). Het hoofddoel van dit programma is de stijgende lijn van (ernstig) overgewicht om te zetten in een dalende lijn. Voor de eerste fase van JOGG, die doorliep tot eind 2016, heeft Evaluatiebureau Publieke Gezondheid de effect-evaluatie verzorgd.

Het is algemeen bekend dat gezondheidsbevordering een kwestie van een lange adem is, daarom besloten de gemeenten om het JOGG–programma met 3 jaar te verlengen. De aanbevelingen uit eerder genoemde evaluatie zijn verwerkt in de planvorming voor de fase 2017-2019. Bij deze tweede fase is ook gemeente Hattem aangesloten. De zeven gemeenten hebben opnieuw aan het Evaluatiebureau om ondersteuning gevraagd bij de proces- en effect-evaluatie.

Rol van het Evaluatiebureau bij dit project
Alle evaluatie-onderdelen zijn regionaal georiënteerd, waarbij de resultaten (voor zover mogelijk) ook op lokaal niveau worden weergegeven. Evaluatiebureau richt zich in de tweede fase op de volgende doelstellingen:

1. Het percentage kinderen en jongeren van 0-19 jaar in de regio Noord Veluwe met een gezond gewicht is ten opzichte van 2014 met 2% toegenomen.
2. Groente eten onder kinderen van 4 tot 12 jaar in de regio Noord Veluwe is gestimuleerd met jaarlijks minimaal één regionale thema-aanpak en 3 lokale activiteiten.
3. Ouders zijn gestimuleerd om beweeg-, eet- en drinkgedrag van hun kind(eren) te bevorderen middels minimaal één regionale campagne en 3 lokale activiteiten specifiek gericht op ouders.
4. Eind 2019 zijn, ten opzichte van 2011, bij jongeren van 12-19 jaar in de regio Noord-Veluwe vier belangrijke leefstijlfactoren als volgt verbeterd:
- Minimaal 20% van de jongeren beweegt elke dag minstens 1 uur.
- Minimaal 38% van de jongeren eet 6 of 7 dagen per week fruit.
- Minimaal 60% van de jongeren eet 6 of 7 dagen per week groente.
- Minimaal 52% van de jongeren drinkt gemiddeld 2 of meer glazen water per dag. 

Voor doelstelling 1 en 4 zal een effectevaluatie worden uitgevoerd, voor doelstelling 2 en 3 een procesevaluatie, specifiek gericht op bevindingen bij de doelgroep.

Resultaten en toegevoegde waarde evaluatieonderzoek
Het is waardevol om de effectevaluatie voor doelstelling 1 en 4 te kunnen richten op de totale JOGG periode, aangezien het vaak meerdere jaren kost voordat de effecten van gezondheidsbevordering zichtbaar zijn. Daarnaast is het interessant om een combi te maken tussen effect- en proces-evaluatie, omdat niet alle inspanningen binnen het programma direct als effect zichtbaar zijn.

Gezien de looptijd van het programma worden sommige evaluatie-onderdelen in deelrapportages uitgebracht:

- Deelevaluatie snoepgroente campagne 2017
- Deelevaluatie snoepgroente campagne 2018
Deelevaluatie oudercampagne Gezond Tussend’ooren
-
 Rapport effectevaluatie

Opdrachtgever
De gemeenten Harderwijk, Elburg, Putten, Nunspeet, Oldebroek, Ermelo en Hattem.

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Caroline Timmerman en Agathe de Lange - Barsukoff

Type onderzoek
Proces- en effect-evaluatie

Looptijd onderzoek
Januari 2017 – mei 2020 (afgerond)


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@evaluatiebureau.nl