Uitgelicht

Ter voorbereiding op de transitie jeugdzorg is de gemeente Putten in januari 2013 gestart met een pilot Buurtzorg Jong. Buurtzorg Jong richt zich op het ondersteunen van gezinnen die problemen ervaren bij het opgroeien en opvoeden.
De gemeente Oost Gelre wil sport & bewegen stimuleren bij mensen met een verstandelijke beperking. Via sport hoopt de gemeente dat deze doelgroep fitter wordt én meer integreert in de maatschappij.
GGD Noord- en Oost-Gelderland en MD Veluwe bieden een structureel overleg aan op elke basisschool in de gemeente Apeldoorn.
Het programma Sportiever is een multidisciplinair programma ter bestrijding van overgewicht bij kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar.
Evaluatie van een gecombineerd voedings- en beweegprogramma voor mensen met een hoog risico op diabetes.
In het kader van de collectieve preventie GGZ hebben de zes gemeenten uit de regio Noord-Veluwe eind 2009 opdracht gegeven om te komen tot een gezamenlijk voorstel Depressiepreventie Noord-Veluwe.

Pagina's