Kosteneffectiviteit SLIMMER

Het SLIMMER project is een gecombineerd voedings- en beweegprogramma voor mensen met een hoog risico op diabetes. Het programma wordt op diverse aspecten onder de loep genomen. Het Evaluatiebureau is betrokken bij het deelonderzoek naar de kosteneffectiviteit.

Judith Heinrich (Evaluatiebureau): “Op dit moment wordt de implementatie van SLIMMER vanuit subsidie gefinancierd. De grote vraag is welke partij na afloop van het onderzoeksproject SLIMMER zou willen bekostigen en welke afwegingen daarbij een rol spelen. Dit zou een gemeente (of collectief van gemeenten) kunnen zijn, maar bijvoorbeeld ook een zorgverzekeraar. Voor een zinvol kosteneffectiviteitsonderzoek is het uitermate belangrijk om factoren mee te nemen op basis waarvan potentiële investeerders straks hun beslissingen kunnen nemen. De gesprekken met de gemeenten hebben geholpen deze factoren in kaart te brengen. Ook merkten we dat diverse partijen het interessant en waardevol vinden om bij de invulling van het onderzoek betrokken te worden.”

Toegevoegde waarde evaluatieonderzoek
SLIMMER staat voor SLIM iMplementation Experience Region Noord- en Oost-Gelderland. Oftewel: implementatie van de SLIM-interventie. SLIM is ontwikkeld door Universiteit Maastricht en Wageningen Universiteit. De kern van het veelbelovende programma is voedingsadvies door een diëtist en wekelijkse sportlessen in groepsverband onder leiding van een fysiotherapeut. In een experimentele setting is wetenschappelijk bewezen dat SLIM het risico op diabetes met 50% verlaagt. Het is daarmee een veelbelovende interventie voor diabetespreventie. Echter, voorafgaand aan grootschalige implementatie moest SLIM toepasbaar worden gemaakt voor de praktijk. SLIM is daarmee doorontwikkeld tot SLIMMER.

De noodzakelijke aanpassingen die zijn gemaakt om aan te sluiten bij de praktijk, hebben de effectiviteit van de interventie mogelijk beïnvloed. Daarom wordt binnen AGORA in een promotieonderzoek nu de effectiviteit van SLIMMER bepaald. Ook kosteneffectiviteit wordt hierin meegenomen. Het Evaluatiebureau is gevraagd om dit deelproject te begeleiden en vooral de behoefte van de praktijk in te brengen.

Judith Heinrich heeft hiervoor samen met de promovendus op het project, Geerke Duijzer, overlegd met gemeenten, ZonMw en zorgverzekeraars. De input uit deze gesprekken is verwerkt in de keuzes bij de dataverzameling.

Enkele belangrijke aandachtspunten uit deze gesprekken

  • Presenteer de opbrengst van SLIMMER niet alleen vanuit volksgezondheid perspectief, maar maak zo mogelijk een koppeling met WMO. Zorg en welzijn worden in toekomst alleen maar belangrijker.
  • Denk vanuit een integrale benadering: sluit aan bij thema’s die op dit moment bij gemeenten leven, bijvoorbeeld sociale cohesie en participatie.
  • Beschrijf de opbrengsten zoveel mogelijk in monetaire eenheden zodat verschillende interventies in de toekomst gemakkelijker kunnen worden vergeleken.
  • Presenteer je resultaten op een aansprekende wijze en vergeet niet de kwalitatieve opbrengsten te benoemen.

Opdrachtgever
ZonMw

Andere betrokken organisaties
Gemeente Apeldoorn en gemeente Doetinchem, huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten uit beide gemeenten, ROS (regionale ondersteuningsorganisaties), thuiszorgorganisaties, diabetesfonds, ZonMw, Wageningen Universiteit en GGD Noord- en Oost Gelderland.

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Judith Heinrich & Sofieke van Oord-Jansen; Sofieke van Oord-Jansen is projectleider van SLIMMER diabetes voorkomen.

Type onderzoek
Effectevaluatie

Looptijd onderzoek
Het SLIMMER project is een promotieonderzoek dat loopt van 2010 tot en met 2014. Het deelonderzoek naar de kosteneffectiviteit van SLIMMER zal met name in 2013 en 2014 worden uitgevoerd. De resultaten van het kosteneffectiviteitsonderzoek worden half 2014 verwacht.

Indien uw interesse is gewekt in SLIMMER of de evaluatie ervan kunt u contact opnemen via info@evaluatiebureau.nl. Ook kunt de website van SLIMMER bekijken via www.slimmerdiabetesvoorkomen.nl.