Uitgelicht

In Montferland is het project 'Samen Lekker Lang Leven in Montferland' uitgevoerd. Doel van dit project was om gezinnen met een lage sociaal-economische-status (SES) te begeleiden naar duurzame gezondheidsverbetering ten aanzien van overgewicht.
De afdeling JGZ van GGD NOG heeft drie pilots uitgevoerd: Meten en wegen 9-jarigen, Rijksvaccinatieprogramma en Digitaal uitnodigen
De gemeente Heerde wil graag weten wat gebruikers van de Wmo en jeugdhulp vinden van de ondersteuning.
De gemeenten in de regio Achterhoek zijn in 2005 gestart met het project Alcoholmatiging jeugd in de Achterhoek samen met verslavingszorg, Halt, politie en GGD.
Begin 2015 zijn vijf gemeenten in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe onder de noemer 'Gewoon Gezond Gewicht' gestart met JOGG.
De gemeente Montferland is in oktober 2015 gestart met pilot lessen Nijntje Beweegdiploma aan kinderen uit de kleutergroepen van twee basisscholen in de gemeente.

Pagina's