Alcoholmatiging jeugd

De gemeenten in de regio Achterhoek zijn in 2005 gestart met het project Alcoholmatiging jeugd in de Achterhoek samen met verslavingszorg, Halt, politie en GGD. Het doel is om alcoholgebruik van jongeren 10-19 jaar te matigen. In verschillende settings zoals school, thuis, sport clubs, jongerenwerk en uitgaansgelegenheden vonden diverse activiteiten plaats. Voorbeelden zijn mediacampagnes, ouder-kind avonden, regelgeving bij sport clubs, informatieoverdracht aan ouders door de jeugdverpleegkundige op school. In 2009 is ook de regio Stedendriehoek gestart met Alcoholmatiging jeugd. De GGD verleent tot op heden ondersteuning aan gemeenten die Alcoholmatiging onder jongeren willen bevorderen.

Toegevoegde waarde evaluatieonderzoek
Alcoholmatiging jeugd in de Achterhoek is door het CGL erkend als Theoretisch goed onderbouwd. Er is uitgebreid procesonderzoek gedaan naar Alcoholmatiging jeugd in de Achterhoek. Ook is een onderzoek onder ouders gedaan, waaruit blijkt dat Alcoholmatiging jeugd in de Achterhoek een positief effect heeft op de houding en bewustwording van ouders. Echter er was nog geen onderzoek gedaan naar de effecten op het drinkgedrag van jongeren.

Resultaten evaluatieonderzoek
Het effect van Alcoholmatiging jeugd in de Achterhoek is onderzocht met gebruikmaking van de E-movo data uit 2003, 2007 en 2011. Met behulp van lineaire regressie is de verandering in alcoholgebruik en binge drinken in de regio Achterhoek vergeleken met de verandering in een referentieregio. Uit het onderzoek blijkt dat Alcoholmatiging jeugd in de Achterhoek het alcoholgebruik van jongeren in de tweede klas van de middelbare school effectief heeft verminderd, en dat deze effecten ook na 5 jaar nog aanwezig waren. Met deze publicatie, kan een erkenning voor Effectief (Niveau III of IV) worden aangevraagd bij het CGL.

Het onderzoek is eind 2015 gepubliceerd als artikel in Drug and Alcohol Dependance.

Opdrachtgever
GGD Noord- en Oost Gelderland

Andere betrokken organisaties
Gemeenten Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk; Tactus, Iriszorg, Halt, Politie.

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Sofieke van Oord-Jansen, Cobi Izeboud, Annemien Haveman

En verder: Inge Bos en Carolien de Rover (GGD NOG) en prof. Pieter van ’t Veer (WUR)

Type onderzoek
Evaluatie onderzoek gericht op effect
 
Looptijd onderzoek
2014-2015

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@evaluatiebureau.nl