Uitgelicht

Beleef Mee is een leefstijlprogramma dat ontwikkeld is vanuit gemeente Apeldoorn voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Zes tools voor het reflecteren op, vaststellen van of het bijdragen aan integraal gezondheidsbeleid en kennistranslatie beleid-onderzoek-praktijk.
In het schooljaar 2013/2014 heeft de pilot van het Extra Contactmoment Adolescenten (ECA) plaatsgevonden.
In het kader van de decentralisaties komen veel nieuwe taken op de gemeente af in het sociale domein, specifiek op het gebied van Jeugdzorg.
In de 3D Proeftuinen van gemeente Bronckhorst wordt met een nieuwe aanpak gewerkt: wijkgericht, integraal, gericht op de stimulering van eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers.
Ter voorbereiding op de transitie jeugdzorg is de gemeente Putten in januari 2013 gestart met een pilot Buurtzorg Jong. Buurtzorg Jong richt zich op het ondersteunen van gezinnen die problemen ervaren bij het opgroeien en opvoeden.

Pagina's