Beleef Mee: activering bijstandsgerechtigden

Beleef Mee is een leefstijlprogramma dat ontwikkeld is vanuit gemeente Apeldoorn voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In (de pilot van) een half jaar volgen deelnemers in groepsverband een programma van fysieke trainingen en voedingslessen. De hoofddoelstelling van Beleef Mee is het verbeteren van het zelfstandig functioneren en vergroten van de participatie aan het maatschappelijk verkeer.

Toegevoegde waarde evaluatieonderzoek
Halverwege het programma van Beleef Mee heeft het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid een procesevaluatie uitgevoerd om succes- en knelpunten van Beleef Mee in kaart te brengen. Voor deze evaluatie zijn interviews afgenomen met begeleiders en deelnemers van Beleef Mee. Ook is de aanwezigheidsregistratie geanalyseerd.

Belangrijkste aandachtspunten uit de evaluatie
De cijfers:

  • Voor Beleef Mee zijn 43 mensen uitgenodigd, 24 mensen zijn daadwerkelijk gestart aan Beleef Mee. Dit betekent een respons van 56%.
  • De aanwezigheid van deelnemers tijdens de trainingen was gemiddeld 62%.
  • De aanwezigheid tijdens de voedingslessen was gemiddeld 67%.
  • Vier deelnemers zijn tijdens het programma uitgevallen door medische klachten (17%).


De verhalen:

  • Alle geïnterviewde deelnemers zijn erg positief over de fysiotherapeut en diëtiste en geven aan een goede verstandhouding met hun fysiotherapeut te hebben.
  • Het opbouwen van een vertrouwensband en herstel in vertrouwen kweken, worden door fysiotherapeuten genoemd als belangrijkste succesfactoren om deelnemers te kunnen helpen.
  • Deelnemers met een lange afstand tot de arbeidsmarkt lijken geholpen te worden bij het krijgen van meer zelfvertrouwen en het verbeteren van het sociaal functioneren.
  • De selectieprocedure en uitnodigingsbrief en -bijeenkomst van Beleef Mee zouden verbeterd kunnen worden.


Opdrachtgever

Gemeente Apeldoorn

Andere betrokken organisaties
Samenwerkende Fysiotherapeuten regio Apeldoorn (SaFyrA), Samenwerkende diëtisten Apeldoorn (DISA), sportstimuleringsorganisatie Accres, Zorg met Maat

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Sofieke van Oord-Jansen en Agathe de Lange-Barsukoff

Type onderzoek
Procesevaluatie

Looptijd onderzoek
September tot en met december 2014

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
info@evaluatiebureau.nl