Uitgelicht

Vanaf 2014 werken de gemeenten Harderwijk, Elburg, Putten, Nunspeet, Oldebroek en Ermelo in regionaal verband samen aan JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht).
Samen met inwoners en professionals heeft de gemeente Berkelland in februari 2018 haar beleidskader Sociaal Domein 'Samen denken, samen doen' opgesteld. Aansluitend is dit beleidskader door een brede groep vertaald naar een uitvoeringsprogramma. Om inzicht te krijgen in effecten van beleid moet er worden gemonitord en geëvalueerd.
De gemeenten in de Achterhoek zijn medio 2014 gestart met het project Achterhoek in Beweging: Gezonde Jeugd.
Bij een gemeente in de regio zijn de afgelopen jaren diverse signalen binnen gekomen dat in bepaalde wijken ongewenste situaties ontstaan rondom kwetsbare, voornamelijk allochtone, jong
De gemeente Zutphen heeft in 2016 het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid gevraagd om de samenwerking van het CJG Zutphen (opgericht vanaf 2012) te evalueren. De resultaten zijn nu beschikbaar.
De gemeente Bronckhorst is een project gestart om volwassenen bewust te maken van het belang en de voordelen van een gezond gewicht.

Pagina's