Extra Contactmoment Adolescenten

In het schooljaar 2013/2014 heeft de pilot van het Extra Contactmoment Adolescenten (ECA) plaatsgevonden. Deze pilot werd uitgevoerd door GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) in opdracht van 15 gemeenten in de regio’s Achterhoek en Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Het doel van het ECA is jongeren bewust te maken van hun gezondheid en gezond gedrag en hen (preventief) te begeleiden en te coachen om de eigen kracht te vergroten. De pilot omvatte verschillende onderdelen: het afnemen van een digitale vragenlijst, een persoonlijk gesprek (na triage) met een jeugdverpleegkundige of –arts, het faciliteren van digitale contactmogelijkheden via chat, e-mail en Twitter, het geven van groepslessen en het ondersteunen van scholen bij de Gezonde School-aanpak. Onderdeel van de gemeentelijke opdracht is een evaluatieonderzoek.

Toegevoegde waarde evaluatieonderzoek
GGD NOG heeft het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid gevraagd om het ECA te evalueren. In het kort is de belangrijkste vraag van GGD NOG om in kaart te brengen hoeveel jongeren met (onderdelen van) het ECA worden bereikt en hoe het ECA door jongeren en jeugdartsen/jeugdverpleegkundigen wordt gewaardeerd. De focus ligt op evaluatie van het persoonlijk gesprek met jongeren. Het Evaluatiebureau heeft cijfers gebruikt van diverse registraties zoals de digitale vragenlijst (E-MOVO), digitaal dossier JGZ (KD+) en presentielijsten van scholen. Daarnaast is een korte papieren vragenlijst ontwikkeld om de waardering door jongeren te evalueren. De waardering door jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen is besproken in een focusgroep interview.

Belangrijkste aandachtspunten uit de evaluatie

  • Zo’n driekwart van de doelgroep heeft de digitale vragenlijst ingevuld, een derde van hen is op basis van deze vragenlijst geselecteerd en uitgenodigd op gesprek. Ruim de helft is vervolgens op gesprek verschenen. Dit betekent dat een behoorlijk aantal jongeren in de regio’s Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Achterhoek is bereikt met een persoonlijk gesprek. Toch is het bereik wat teleurstellend. Dit wordt met name verklaard door plannings- en organisatorische problemen.
  • Het Extra Contactmoment is zeer goed gewaardeerd door leerlingen. Het gesprek sluit aan bij hun belevingswereld en lijkt leerlingen in de eigen kracht te versterken. De overgrote meerderheid geeft aan zelf verder te kunnen. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen zijn ook positief over de gesprekken en ervaren dat ze van betekenis zijn geweest voor leerlingen. Vrijwel in alle gevallen noemen zij de gesprekken zinvol, ook al gingen deze niet altijd over het onderwerp waarvoor de leerling was uitgenodigd.

 

Opdrachtgever
GGD Noord- en Oost-Gelderland

Andere betrokken organisaties
Gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Voorst, Winterswijks, Zutphen.

Scholen: RSG Noord Oost-Veluwe, De Noordgouw (locaties Hattem en Heerde), Staring College (locaties Lochem en Borculo), AOC Oost (locaties Twello en Borculo), RSG Veluws College (locatie Twello), Het Stedelijk Lyceum, Vrije School, Het Assink Lyceum (locatie Eibergen), Ludger College, Almende College (Bluemers, Isala en Wesenthorst).

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Sofieke van Oord-Jansen heeft met ondersteuning van Henriëtte Hoeven-Mulder gegevens uit de digitale vragenlijst (E-MOVO) en het digitaal dossier JGZ (KD+) geanalyseerd en de evaluaties van jongeren over het gesprek met de JGZ verwerkt. Sofieke van Oord-Jansen en Carolien de Rover hebben een focusgroep interview gehouden met 6 jeugdverpleegkundigen en 2 jeugdartsen die gesprekken hebben gevoerd met jongeren.

Type onderzoek
Procesevaluatie

Looptijd onderzoek
Oktober 2013 tot en met juni 2014.
 
Voor meer informatie kunt u het evaluatierapport downloaden of contact opnemen via info@evaluatiebureau.nl.