Evaluatie Samen Lekker Lang Leven in Montferland

In Montferland is het project 'Samen Lekker Lang Leven in Montferland' uitgevoerd. Doel van dit project was om gezinnen met een lage sociaal-economische-status (SES) te begeleiden naar duurzame gezondheidsverbetering ten aanzien van overgewicht. Het project is uitgevoerd door MEE Oost met subsidie van Fonds NutsOhra.

Coaches van MEE Oost hebben de deelnemende gezinnen langdurig begeleid om tot duurzame gezondheidsverbetering te komen. Er is niet alleen gewerkt aan overgewicht, maar ook aan andere problemen waarmee gezinnen kampten. Aan het einde van de begeleiding is gekeken hoe de gezinnen konden aansluiten bij regulier aanbod in de gemeente.

Rol van het Evaluatiebureau
MEE Oost heeft het Evaluatiebureau gevraagd dit project te evalueren. Er is zowel een proces- als een effectevaluatie uitgevoerd. Voor de effectevaluatie werd een gezinsplan ontwikkeld. Hierin noteerden coaches wat het plan van aanpak was bij de start van het project. De gezinnen stelden doelen op en elk half jaar werden deze doelen geevalueerd. Dit gezinsplan gaf inzicht in welke doelen zijn behaald en waarom wel of niet. De procesevaluatie bestond uit drie onderdelen:

  • Interviews met gezinnen die niet mee wilden of konden doen aan het project, om de reden hiervan te achterhalen.
  • Interviews met professionals en coaches die gezinnen hebben begeleid, om de uitvoering van het project in kaart te brengen.
  • Interviews met gezinnen, om de waardering van het project te onderzoeken.


Lees alle resultaten in het eindrapport.

Opdrachtgever
MEE Oost

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Geerke Duijzer en Myriam van Tol

Type onderzoek
Procesevaluatie en effectevauatie

Looptijd
2016 – 2019 (afgerond)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@evaluatiebureau.nl