Sportiever

Het programma Sportiever is een multidisciplinair programma ter bestrijding van overgewicht bij kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Doel van dit programma is kinderen en hun ouders een gezonde leefstijl aan te leren zodat de kinderen niet langer teveel in gewicht aankomen. Sportiever is in de periode 2010-2012 vijf keer uitgevoerd in diverse gemeenten in de Regio Noord-Veluwe. In totaal namen 37 kinderen en hun ouders deel aan het programma.

Henriette Hoeven (Evaluatiebureau): “Om het effect van een programma goed te kunnen evalueren, is het belangrijk dat de doelen van het programma specifiek omschreven en meetbaar zijn. Voor het programma Sportiever waren geen concrete doelstellingen geformuleerd. Daarom zijn deze in overleg met de projectleiding eerst geformuleerd”.

Toegevoegde waarde evaluatieonderzoek
De procesevaluatie van Sportiever is gericht op de deelname, de uitvoering en de waardering van het programma. In de effectevaluatie is onderzocht wat het effect van het programma is op de BMI en op veranderingen in kennis, houding, gedrag en weerbaarheid. BMI staat voor body-mass index en geeft de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weer.

Christien Pieterse heeft een registratiesysteem voor de cursusleiders gemaakt, waarin zij gegevens vastlegden over:

  • de aanwezigheid van de deelnemers bij de diverse bijeenkomsten,
  • de lengte en het gewicht van de kinderen,
  • de inzet van de deelnemers gedurende het programma,
  • het verloop van de bijeenkomsten.

Belangrijkste aandachtspunten uit de evaluatie

  • Het programma Sportiever heeft een gunstig effect op de BMI en de deelnemers beoordelen het programma als goed. Advies is om Sportiever voort te zetten.
  • Het werven van deelnemers voor het programma bleek lastig. Bij voortzetting van Sportiever is het raadzaam te zoeken naar mogelijkheden om meer deelnemers te werven.
  • Het is zinvol om de effecten van Sportiever op kennis, houding, gedrag en weerbaarheid in een grotere groep te onderzoeken. Kennis hierover kan aanknopingspunten bieden om het programma Sportiever te verbeteren.
  • Wij adviseren om te onderzoeken of het gunstige effect van Sportiever ook op langere termijn behouden blijft.

Opdrachtgever
John Prein heeft namens de Regio Noord-Veluwe opdracht gegeven tot het uitvoeren van een proces- en effectevaluatie van Sportiever.

Andere betrokken organisaties
De coördinatie en uitvoering van Sportiever was in handen van Icare. De programmacoördinator en de cursusleiders zijn betrokken bij de opzet en uitvoering van de evaluatie.

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Henriette Hoeven & Christien Pieterse

Henriette Hoeven heeft vragenlijsten voor de deelnemende kinderen en ouders gemaakt, die zij aan het begin en het einde van het programma hebben ingevuld.

Type onderzoek
Proces- en effectevaluatie

Looptijd onderzoek
April 2010 tot en met december 2012.

Indien uw interesse is gewekt in dit project of deze evaluatie kunt u contact opnemen via info@evaluatiebureau.nl