Evaluatie ‘De pas er in’

In september 2021 is het project ‘De pas er in’ gestart. Dit is een vierjarig project in de West-Achterhoek met als hoofddoel het versterken van wandelinitiatieven. Vragen die centraal staan binnen dit project zijn o.a.: Hoe zorg je dat een wandelinitiatief een succes wordt en blijft? Op welke manier kun je techniek inzetten om het wandelen aantrekkelijker te maken? En wat is het effect van wandelen en het maatschappelijke rendement?

‘De pas er in’ wordt gefinancierd door ZonMw en is een samenwerking tussen GGD Noord- en Oost- Gelderland, de vier gemeenten in de West-Achterhoek, sportservice organisaties, Kenniscentrum Sport & Bewegen, de Koninklijke Nederlandse Wandel Bond, eRoutes, Menzis, Academische werkplaats AGORA en Wageningen Universiteit. 

Rol van het Evaluatiebureau bij dit project
Aan het Evaluatiebureau is gevraagd te onderzoeken welke elementen een wandelinitiatief succesvol maken, hoe wandelinitiatieven gewaardeerd worden en wat de impact is. Hiervoor wordt een combinatie van literatuuronderzoek, kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Voor het kwalitatief onderzoek wordt onder andere gebruik gemaakt van leernetwerken en participatief actie-onderzoek. Hierbij wordt wetenschappelijke, praktische en ervaringskennis gebundeld. 

Resultaten en toegevoegde waarde evaluatieonderzoek
Momenteel (september 2021) wordt het literatuuronderzoek uitgevoerd en de verdere evaluatie voorbereid. De eindrapportage wordt in 2025 verwacht. Het Evaluatiebureau helpt de partijen die betrokken zijn bij ‘De pas er in’ inzicht te krijgen in hoe een wandelinitiatief een succes wordt en blijft. Hiermee kan het onderzoek bijdragen aan het versterken van wandelinitiatieven.

Opdrachtgever
De gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Annelien van den Brink, Geerke Duijzer & Annemien Haveman 

Type onderzoek
Literatuuronderzoek, onderzoek in landelijke interventiedatabanken, verdiepend onderzoek lokale projecten, effectonderzoek, procesonderzoek, participatief actie-onderzoek en Social Return on Investment (SROI)-analyse.

Looptijd onderzoek
September 2021 – 2025

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@evaluatiebureau.nl