Evaluatie ‘De pas er in’

In september 2021 is het project ‘De pas er in’ gestart. Dit is een vierjarig project in de West-Achterhoek in de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek met als hoofddoel het versterken van wandelinitiatieven. Vragen die centraal staan binnen dit project zijn o.a.: Hoe zorg je dat een wandelinitiatief een succes wordt en blijft? Op welke manier kun je techniek inzetten om het wandelen aantrekkelijker te maken? En wat is het effect van wandelen en het maatschappelijke rendement?

‘De pas er in’ wordt gefinancierd door ZonMw en is een samenwerking tussen GGD Noord- en Oost- Gelderland, de vier gemeenten in de West-Achterhoek, Kenniscentrum Sport & Bewegen, de Koninklijke Nederlandse Wandel Bond, Menzis, Academische werkplaats AGORA en Wageningen Universiteit. 

Rol van het Evaluatiebureau bij dit project
Het Evaluatiebureau onderzoekt welke elementen een wandelinitiatief succesvol maken, hoe wandelinitiatieven gewaardeerd worden en wat de impact is. Hiervoor wordt een combinatie van literatuuronderzoek, kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Voor het kwalitatief onderzoek wordt onder andere gebruik gemaakt van leernetwerken en participatief actie-onderzoek. Hierbij wordt wetenschappelijke, praktische en ervaringskennis gebundeld. 

Resultaten en toegevoegde waarde evaluatieonderzoek
De eindrapportage wordt in 2025 verwacht. Het Evaluatiebureau helpt de partijen die betrokken zijn bij ‘De pas er in’ inzicht te krijgen in hoe een wandelinitiatief een succes wordt en blijft. Hiermee kan het onderzoek bijdragen aan het versterken van wandelinitiatieven. Onderstaande publicaties zijn tot nu toe uitgebracht:

Betrokken vanuit Evaluatiebureau/GGD NOG
Josien ter Beek, Geerke Duijzer, Marije van Doorn, Eline Rots & Annemien Haveman 

Type onderzoek
Literatuuronderzoek, onderzoek in landelijke interventiedatabanken, verdiepend onderzoek lokale projecten, effectonderzoek, procesonderzoek, participatief actie-onderzoek en Social Return on Investment (SROI)-analyse.

Looptijd onderzoek
September 2021 – 2025

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@evaluatiebureau.nl