Evaluatie Leefsamen Achterhoek

Het doel van het project Leefsamen Achterhoek is om alleenstaande ouderen veilig thuis te laten wonen. Dit gebeurt door slimme sensoren te plaatsen in de woning van ouderen en hen aan te sluiten op sociale alarmering (rookmelders, inbraakalarm, paniekknop en bewegingsmelders). De sensoren alarmeren naasten en buren op hun smartphone bij een calamiteit. Door het naoberschap, de samenredzaamheid, te versterken worden mantelzorgers, zorgverleners en hulpdiensten ontlast.  

Het project startte in 2017 met een pilot in Winterswijk waar 40 woningen van ouderen waren voorzien van slimme sensoren. De pilot leverde positieve resultaten op. Deelnemers voelden zich veiliger in hun huis en de sensoren boden een oplossing om veiliger te wonen. Vervolgens werd het project verder uitgerold in de Achterhoek en deden er circa 1200 ouderen mee. Het project won de ‘Gouden Rookmelder’ in 2019 en behaalde een tweede plek in de European Fire Safety Award. 

Rol van het Evaluatiebureau bij dit project 
Het Evaluatiebureau werd gevraagd om een proces- en effectevaluatie uit te voeren van Leefsamen Achterhoek. Kernvragen bij de evaluatie: 

  • Wat zijn de ervaringen van de gebruikers? 
  • Wat zijn de ervaringen van de naasten? 
  • Wat zijn de ervaringen van de projectgroep en de deelnemende organisaties? 

Hiertoe is een vragenlijstonderzoek onder ouderen en hun naasten uitgevoerd en zijn interviews gehouden met projectleden en afgevaardigden van betrokken organisaties. De resultaten heeft het Evaluatiebureau op 17 september 2020 gepresenteerd in het provinciehuis voor o.a. de commissaris van de Koning John Berends. 

Producten

 

Opdrachtgever 
J. Korswagen, VNOG Noord- en Oost-Gelderland 

Betrokken vanuit Evaluatiebureau 
Caroline Timmerman-Kok, Marije van Doorn-van Atten 

Type onderzoek 
Proces- en effectevaluatie 

Looptijd 
Juni 2019 – september 2020 (afgerond) 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@evaluatiebureau.nl