“PROFESSIONEEL, BETROKKEN, ONAFHANKELIJK, MEEDENKEND”

Jurjen Engelsman (Projectcoördinator Gelderse Sport Federatie (GSF)) aan het woord over de evaluatie van het project actieve en gezonde leefstijl senioren Jurjen Engelsman Gelderse SportfederatieNoord-Veluwe en de rol van Evaluatiebureau Publieke Gezondheid hierbij.

“Evalueren vinden we vooral belangrijk om inzichtelijk te krijgen welke resultaten je hebt behaald met een project. Alleen als je weet welke resultaten er zijn behaald, kun je iets zeggen over het succes van je aanpak. De kennis opgedaan bij de evaluatie gebruiken we bij het door ontwikkelen van onze diensten en interventies. De good practices nemen we daarin mee, waardoor we in andere gemeenten nog sneller resultaten kunnen boeken.“

Project
In de Noord-Veluwe werken de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Oldebroek, Nunspeet, Elburg en Hattem onder projectleiding van de GSF sinds 2014 samen aan het project ‘Actieve en gezonde leefstijl senioren’. Het hoofddoel van dit project is het bevorderen van een actieve en gezonde leefstijl bij senioren van 55 jaar en ouder. De gemeenten willen dit bereiken door het inzetten van specifieke activiteiten die sterk afhangen van de context en organisatiekracht binnen een gemeente. De gemeenten hebben het Evaluatiebureau gevraagd een regionale proces- en effect-evaluatie uit te voeren.

Rol van het Evaluatiebureau
Doel van de evaluatie was enerzijds om verantwoording af te kunnen leggen aan de Provincie en intern binnen de gemeenten. Anderzijds om input te verkrijgen voor inbedding, borging van opgezette activiteiten en adviezen voor vervolg. De evaluatie is opgebouwd uit 3 onderdelen:

  • Een vergelijking van gegevens uit de monitor Volwassenen & Ouderen van 2012 en 2016
  • Panel-onderzoek onder 55+ vanuit het GGD panel 'NOG beter weten'
  • Zes lokale groepsinterviews met professionals, vrijwilligers en senioren


Jurjen kijkt positief terug op de begeleiding van het Evaluatiebureau en zou soortgelijke begeleiding nogmaals willen inzetten en dit ook andere gemeenten adviseren.

“In deze projecten is een procesevaluatie ook goed om te beschrijven, omdat je lokaal en regionaal veel samenwerkt met externe partijen. Het Evaluatiebureau was ook bereid om mee te denken bij andere monitoring en evaluatie vraagstukken.”

Resultaat
Een helder en beknopt rapport  over de proces- en effectevaluatie van dit project op de Noord-Veluwe.

“Voor dit project is het waardevol geweest om de cijfers van GGD Gezondheidsmonitor uit verschillende jaren te kunnen koppelen en vergelijken om zo inzicht te kunnen krijgen in gezondheidscijfers over de looptijd van het project. Natuurlijk kunnen dat ook momentopnames zijn maar gekoppeld met de andere onderzoeksmethoden (oa procesevaluatie en interviews) kregen we wel een goed beeld hoe het project uiteindelijk is verlopen.”