"KORTE LIJNEN EN SNELLE REACTIES"

Suzanne Spexgoor (Beweeg Wijs coördinator Oost-Nederland) vertelt over de evaluatie van het programma Beweeg Wijs voor het jonge kind en de rol van Evaluatiebureau Suzanne SpexgoorPublieke Gezondheid hierin.

“We werken al jarenlang samen met GGD NOG vanuit verschillende trajecten rondom gezonde leefstijl en bewegen. Een aantal jaar geleden hebben we een evaluatieonderzoek laten uitvoeren rondom de peutermethodiek ‘Bewegen voor en door het jonge kind’. Aanbevelingen daaruit zijn verwerkt en het werd tijd om het verbeterde programma opnieuw te evalueren in de gemeente Berkelland en in Eerbeek (gemeente Brummen). Door de korte lijn met de GGD voelde het logisch om Evaluatiebureau Publieke Gezondheid in te schakelen.”

Programma
Het doel van het programma Beweeg Wijs voor het jonge kind is om het beweeggedrag van jonge kinderen te bevorderen en zo een positieve bijdrage te leveren aan overgewichtsproblematiek. Beweeg Wijs werkt hiervoor samen met kinderopvangorganisaties en basisscholen. Op een laagdrempelige en enthousiasmerende manier worden beweegactiviteiten aangeboden. Ouders worden op verschillende manieren betrokken en ontvangen eveneens beweegtips. Door de inzet van een kinderfysiotherapeut kunnen ook individuele aandachtspunten in de motorische ontwikkeling vroegtijdig worden gesignaleerd. Meer informatie op www.beweegwijs.nl

Rol van Evaluatiebureau
Beweeg Wijs heeft het Evaluatiebureau gevraagd om in 2018 een beknopte procesevaluatie uit te voeren. Doel was om input te bieden voor eventueel verdere verbetering van het programma. Het Evaluatiebureau heeft hiervoor een kwantitatief vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder ouders/verzorgers en professionals op verschillende locaties in Berkelland en Eerbeek.

“De communicatie met mijn contactpersoon (Judith Heinrich) heb ik als zeer prettig ervaren. Korte lijntjes, snelle reacties en een prettige en laagdrempelige manier van overleggen zorgden ervoor dat we binnen een korte periode het onderzoek goed af konden ronden.”

“Het was heel prettig dat de verwachtingen en werkzaamheden vooraf goed in beeld werden gebracht zodat daar altijd duidelijkheid over was. Toch was er voldoende ruimte om zaken aan te passen.” 

Resultaat
Verschillende beknopte lokale rapportages: https://www.evaluatiebureau.nl/cases/evaluatie-beweeg-wijs-jonge-kind

“Ik zou andere partijen aanraden om bij evaluatievragen het Evaluatiebureau te benaderen. Zij brengen veel advies en ervaring in, denken inhoudelijk goed mee over o.a. vraagstelling, berichtgeving naar correspondenten en verslaglegging. Ze begeleiden het onderzoek goed en professioneel en door goede communicatie is het prettig en effectief samenwerken.”