"Dé kans om te kijken of je beleid in de praktijk werkt"

Kees Telder (wethouder volksgezondheid gemeente Doetinchem) vertelt over de Monitor en Evaluatie Sociaal domein Doetinchem en de rol van het Evaluatiebureau hierbij.

“Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid biedt als onderzoeksorganisatie een handvat om uitvoering binnen het sociaal domein te toetsen aan datgene wat je bedenkt. Voor mij als wethouder dé kans om te kijken of je beleid in de praktijk werkt”.

Project

De gemeente Doetinchem heeft het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid gevraagd om als onafhankelijk onderzoeksbureau een evaluatieonderzoek uit te voeren naar het beleid van de gemeente Doetinchem. De hoofdvraag luidde: “Ligt Doetinchem op koers om de doelen van “Met Elkaar, Voor Elkaar, De Doetinchemse Keuze 3”  te behalen, en hoe ervaren de Doetinchemse inwoners DDK3?

Er is gekozen voor een combinatie van kwantitatieve indicatoren, cliënt interviews en een interactieve bijeenkomst met consulenten, hulpverleners/zorgorganisaties. De combinatie van deze drie onderzoeksvarianten heeft een schat aan informatie opgeleverd. Meer informatie over dit project en de evaluatie is elders op de website van Evaluatiebureau te vinden.

Rol van het Evaluatiebureau

Onderzoek van het Evaluatiebureau geeft verdieping van de Doetinchemse jaarrapportage sociaal domein.” Guus Verbeek (Regisseur sociaal domein gemeente Doetinchem)

“Het Evaluatiebureau kijkt niet alleen naar cijfers, maar ook vooral naar het verhaal van mensen áchter de cijfers.” Robin Meinen (Coördinator monitoring sociaal domein gemeente Doetinchem)

Resultaat

Het onderzoek is beschreven in twee rapporten: