Evaluatie Leefstijllessen Agnieten College

In opdracht van Goed Bezig Oldebroek heeft het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid de leefstijllessen op het Agnieten College in Wezep geëvalueerd in 2022-2023 en 2023-2024. 

In oktober 2021 is Goed Bezig Oldebroek op deze school gestart met het vak Gezondheidskunde in alle eerste klassen. Het doel van het programma is om meer samenhang aan te brengen in alle afzonderlijke lessen die rondom het thema leefstijl worden gegeven. Goed Bezig Oldebroek wil graag weten hoe dit programma verloopt en wat het effect is op de kennis bij de leerlingen. Hiervoor heeft het Evaluatiebureau online vragenlijsten ontwikkeld, waarmee de waardering en impact van de leefstijllessen gemeten kan worden. Deze vragenlijsten zijn uitgezet onder de leerlingen aan het einde van elke leefstijlles. 

Over het algemeen zijn de leerlingen positief over de lessen. Een deel van de leerlingen heeft nieuwe dingen geleerd en denkt hun gedrag aan te passen door de lessen.

Benieuwd naar de verdere resultaten? 

Rapportage 2022-2023 

Rapportage 2023-2024