Evaluatie Achterhoek in Beweging: Gezonde Jeugd

Sinds 2015 is Evaluatiebureau betrokken bij het project Achterhoek in Beweging: Gezonde Jeugd. Medio 2018 is hard gewerkt om de resultaten in kaart te brengen die in 3,5 jaar zijn bereikt. De resultaten van verschillende deel-evaluaties zijn integraal verwerkt in Evaluatierapport Achterhoek in Beweging: Gezonde Jeugd

De evaluatie geeft een beeld van de successen en verbeterpunten; het draagt bij aan verantwoording en levert input voor vervolg. Meer informatie over dit programma en de evaluatie vind u op de projectpagina op deze website.