"Samenwerking verbindt wetenschap met praktijk"

Alex Holterman (beleidsmedewerker mens en samenleving, gemeente Berkelland)
Als beleidsmedewerker mens en samenleving bij gemeente Berkelland is Alex Holterman erg tevreden over het onderzoek van Evaluatiebureau Publieke Gezondheid:

“Dit onderzoek gaat zeker niet onder in de la. Evaluatiebureau Publieke Gezondheid wist onderzoeksmethoden te kiezen die ons praktisch bruikbare resultaten opleverden. Hulpverleningsinstellingen werden betrokken bij interviews en een minisymposium, waardoor ze nu erg gemotiveerd zijn om met de eindresultaten aan de slag te gaan.“

"Er was een goede samenwerking, die al begon bij het wijzen op een subsidie. De onderzoekers zijn deskundig, werken volgens plan en zorgen voor heldere en praktische resultaten.”

“Het sterkst aan het rapport vind ik er dat naast inzichten ook concrete verbeterstappen worden gegeven. Dan heb je ook echt iets aan zo’n onderzoek.”

Project
Het verminderen van jongeren met depressieve gevoelens is een belangrijk punt op de agenda van gemeente Berkelland.  Naar aanleiding van een subsidiemogelijkheid bij ZonMw schakelde gemeente Berkelland Evaluatiebureau Publieke Gezondheid in voor een onderzoek naar depressiepreventie in de gemeente.

Rol van het evaluatiebureau
Evaluatiebureau Publieke Gezondheid onderzocht:

  • Hoe depressie bij jongeren beter kan worden voorkomen
  • Hoe de toeleiding naar hulp kan worden verbeterd

Aanpak

  • Data analyse
  • Literatuuronderzoek en internet research
  • Interviews
  • Mini-symposium

De onderzoeker analyseerde data uit eerdere gezondheidsmonitors van de GGD en stelde zo het aantal jongeren met depressieve gevoelens vast. Het aanbod van depressiepreventie  voor deze groep jongeren is geïnventariseerd met een literatuuronderzoek. Tijdens de semi-gestructureerde interviews met professionals en zorgcoördinatoren werden de gevonden resultaten vervolgens bevestigd en kwam ook de toeleiding naar zorg aan bod. Tot slot zijn 45 professionals bij elkaar gebracht tijdens een mini-symposium om samen te zoeken naar mogelijkheden om depressie te voorkomen bij jongeren in Berkelland. 

"De kracht van het onderzoek is de samenwerking met academische werkplaats AGORA. Het Evaluatiebureau verbindt de wetenschap vervolgens met de praktijk, wat zorgt voor waardevolle resultaten.”

Resultaten

  • Rapport
  • Flyer

Evaluatiebureau Publieke Gezondheid schreef de nieuwe inzichten en verbeterpunten voor depressiepreventie uit in een overzichtelijk rapport. Scholen moeten leerlingen bijvoorbeeld sneller naar professionele instanties toe leiden. In ruil daarvoor moet hier dan wel meteen een intake kunnen plaatsvinden. Een ander verbeterpunt is ondersteuning voor ouders en docenten. Beide groepen zijn cruciaal bij het signaleren van depressieve gevoelens, dus moeten hierin goed begeleid worden. Alle betrokken instellingen hebben verder een flyer gekregen waarin de belangrijkste verbeterpunten zijn samengevat.

"Het rapport was prettig leesbaar en goed ingedeeld. De combinatie met de flyer voor gemeenten zorgde in ons geval voor een ideale mix tussen inzicht in de kernzaken en bijbehorende achtergrondinformatie.” 

Gemeente Berkelland