"Grote kennis ook door de korte lijn met de GGD"

Carry de Vries (beleidsmedewerker welzijn gemeente Oost Gelre) vertelt over de evaluatie van de Sportinstuif en de rol van het Evaluatiebureau.

“Wij zijn door de GGD gewezen op de mogelijkheden van het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid. Het aanbod konden wij goed gebruiken omdat het goed is om nieuwe projecten, in dit geval de Sportinstuif, te evalueren.”

Project

De gemeente Oost Gelre wil sport & bewegen stimuleren bij mensen met een verstandelijke beperking. Via sport hoopt de gemeente dat deze doelgroep fitter wordt én meer integreert in de maatschappij. De gemeente heeft een buurtsportcoach ingezet om mensen met een beperking te verbinden met reguliere sportverenigingen. In dit kader heeft op 29 maart 2014 een Sportinstuif plaats gevonden. Vier racketsportverenigingen presenteerden zichzelf en er was gelegenheid voor een wederzijdse kennismaking tussen de verenigingen en de doelgroep.

“We hadden het plan om deze aanpak bij succes verder uit te rollen. Dat doen we alleen als het daadwerkelijk tot resultaat leidt. Dat weten we alleen door een goede evaluatie. Dit was dus een belangrijke kans voor ons.”

Rol van het Evaluatiebureau

Evaluatiebureau Publieke Gezondheid onderzocht:

  •  het proces
  •  het effect

De evaluatie richtte zich enerzijds op het bereik en de waardering en anderzijds op de intentie om vaker te gaan sporten en lid te worden van een sportvereniging. Ook factoren die lidmaatschap bevorderen en belemmeren werden onderzocht.

“Doordat de onderzoekers regelmatig worden ingezet voor diverse projecten (ook buiten het Evaluatiebureau), hebben zij steeds meer kennis van onze gemeente beschikbaar. Dat is van grote waarde voor het onderzoek. Door de korte lijn met de GGD kan er ook gemakkelijk gekeken worden naar andere onderzoeken die reeds zijn uitgevoerd en zijn cijfers van de GGD direct beschikbaar.”

Aanpak proces- en effect-evaluatie

De evaluatie is vorm gegeven door middel van interviews met de deelnemers en de organisatoren van de Sportinstuif.

“In de samenwerking met de onderzoekers van het Evaluatiebureau is mij opgevallen dat ze erg enthousiast zijn, snel werken en volgens het principe afspraak is afspraak. Kortom: heel prettig om mee te werken.”

Resultaat

  • Evaluatierapport

De deelnemers van de Sportinstuif waren erg enthousiast, maar sportten ook al veel. De Sportinstuif heeft dus niet haar beoogde doelgroep bereikt. Dit is een belangrijke uitkomst van de evaluatie. Van de uitvoering van het onderzoek hebben we veel geleerd over het interviewen van mensen met een verstandelijke beperking, bijvoorbeeld dat het voor deze groep lastig is om uitspraken te doen over toekomstig gedrag.

“De resultaten worden door de gemeente direct meegenomen naar de verdere projecten en werkwijze van de buurtsportcoaches. De buurtsportcoaches zijn nu ook extra alert om vanuit de groep mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen die personen te werven en te laten meedoen die nog niet zo veel sporten.”