"BETROUWBAAR, EFFECTIEF, MEEDENKEND, ONDERSTEUNEND"

Kasper Doesborgh (JOGG regisseur Harderwijk | Regionale Projectleider JOGG Noord-Veluwe | Vervangend Coördinator Combinatiefuncties) vertelt over de evaluatie van het programma Jongeren op Gezond Gewicht in de Noord-Veluwe en de rol van Evaluatiebureau Publieke Gezondheid hierbij.

“Evalueren vind ik vooral belangrijk om inzichtelijk te krijgen welke
resultaten je hebt behaald met bijvoorbeeld je aanpak of project. Alleen als je weet welke resultaten er zijn behaald, kun je iets zeggen over het succes van je aanpak. In het geval van JOGG Noord Veluwe gebruiken we de evaluatie om de aanpak voor de volgende periode (2017-2019) te verbeteren. Accenten worden verlegd en doelstellingen worden bijgesteld. We gebruiken de evaluatie dus niet alleen om iets te kunnen zeggen over de afgelopen periode!”

Project
Vanaf 2014 werken de gemeenten Harderwijk, Elburg, Putten, Nunspeet, Oldebroek en Ermelo in regionaal verband samen aan JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). Het hoofddoel van dit programma is de stijgende lijn van (ernstig) overgewicht om te zetten in een dalende lijn. Om dit doel te bereiken wordt een mix van verschillende interventiemaatregelen ingezet, onder andere gericht op stimuleren van gezond eten en voldoende bewegen. Eén van de pijlers van het JOGG programma richt zich op evaluatie, met daarbinnen een onderscheid in proces en effect. De gemeenten hebben het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid gevraagd om over de periode 2014-2016 een effectevaluatie uit te voeren. Meer informatie over dit project en de evaluatie is elders op de website van Evaluatiebureau te vinden.

Rol van het Evaluatiebureau
Het Evaluatiebureau heeft verschillende bronnen en methoden gebruikt om de effecten inzichtelijk te maken:

  • Lengte en gewicht gegevens van gezondheidsonderzoeken van de GGD om veranderingen in gezond gewicht te bepalen.
  • Het Gegevens uit de reguliere kindermonitor van de GGD vergeleken met gegevens uit de extra georganiseerde kindermonitor-light om veranderingen in houding van ouders en gedrag kinderen te bepalen.
  • Gegevens uit twee reguliere jeugdmonitors (E-MOVO 2011 en 2015) van de GGD vergeleken om veranderingen in houding en gedrag onder jongeren te bepalen.

“De betrokken onderzoekers zijn echte professionals en zijn ontzettend goed in het begrijpelijk overbrengen van onderzoeksinzichten. Er is veel terugkoppeling en overleg geweest om de evaluatievraagstukken goed te kunnen beantwoorden. Een prettige samenwerking waar de rol en taakverdeling altijd duidelijk was.”

Resultaat
Een helder en beknopt rapport over de effecten van JOGG Noord-Veluwe 2014-2016.

“De dienstverlening van het Evaluatiebureau is ons heel goed bevallen. Naast de afgesproken effectevaluatie die zij voor ons verzorgden, stonden ze ook altijd klaar om mee te denken bij andere Monitoring & Evaluatie vraagstukken.”