Project Samen Lekker Lang Leven Montferland afgerond

Het Evaluatiebureau heeft in opdracht van MEE Oost van 2016 t/m 2019 evaluatieonderzoek uitgevoerd bij het project Samen Lekker Lang Leven. Doel van dit project was om gezinnen met een lage SES (sociaal economische status) te begeleiden naar duurzame gezondheidsverbetering ten aanzien van overgewicht.  

In totaal zijn er tijdens de projectperiode 28 gezinnen intensief begeleid door coaches van MEE Oost. De deelnemers zijn tevreden over het project en waarderen het contact met de coach. Het project lijkt tot kleine verbeteringen in leefstijl, andere levensdomeinen en BMI te leiden. Maar op basis van dit onderzoek kunnen geen harde conclusies ten aanzien van het effect worden getrokken. Om bij deze doelgroep te komen tot duurzame gedragsverandering en vermindering van overgewicht is het nodig veel aandacht te hebben voor: werving, tijdsinvestering in het winnen van vertrouwen en verkennen van de gezinssituatie én kennis en vaardigheden met betrekking tot gedragsverandering.

Lees alle resultaten in het eindrapport.