Onderzoek voor JOGG Apeldoorn

In het najaar van 2022 is het Evaluatiebureau gestart met een inventariserend onderzoek voor JOGG (Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst) Apeldoorn. Sinds oktober 2014 is Apeldoorn officieel JOGG-gemeente. JOGG Apeldoorn richt zich tot nu vooral op kinderen in de basisschoolleeftijd. JOGG Apeldoorn wil in kaart laten brengen of inzet op het voortgezet onderwijs nodig is. Hiervoor wil JOGG Apeldoorn eerst inzicht in wat er al gebeurt op de VO-scholen in de gemeente, waar scholen behoefte aan hebben en waar inzet van JOGG nodig zou kunnen zijn. Het Evaluatiebureau zal door interviews met scholen, leerlingen en stakeholders het antwoord zoeken op vragen zoals: 

  • Wat gebeurt er op VO-scholen om een gezonde leefstijl van leerlingen te stimuleren en is er behoefte aan (meer) inzet op deze thema’s?
  • Wat wordt in andere regio’s/gemeenten door JOGG gedaan op VO-scholen?
  • Wat wordt er landelijk vanuit de Gezonde School-aanpak aangeboden aan VO-scholen om een gezonde leefstijl te stimuleren? 

Het onderzoek is eind oktober 2022 gestart. De resultaten worden begin 2023 verwacht.