Onderzoek in opdracht van JOGG Apeldoorn laat zien dat structurele aandacht voor gezonde voeding en beweging op middelbare scholen wenselijk is

Het Evaluatiebureau heeft een onderzoek voor JOGG (Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst) Apeldoorn uitgevoerd. JOGG Apeldoorn richt zich tot nu toe vooral op kinderen in de basisschoolleeftijd. Het Evaluatiebureau heeft geïnventariseerd of scholen voor voortgezet onderwijs behoefte hebben aan de inzet van JOGG, specifiek met betrekking tot de thema’s gezonde voeding en beweging.

Uit het onderzoek komt naar voren dat alle scholen voor voortgezet onderwijs die aan het onderzoek hebben meegedaan een zeker aanbod hebben op het gebied van gezonde voeding en bewegen. Er zijn echter grote verschillen tussen de scholen wat betreft de omvang van dit aanbod. Vaak wordt het belang van een gezonde leefstijl onderkend, maar is het in de praktijk niet altijd mogelijk hieraan voldoende prioriteit te geven. De meeste scholen geven aan niet bekend te zijn met JOGG Apeldoorn. In de gemeente Apeldoorn zijn verschillende organisaties actief rondom de thema’s gezonde voeding en beweging op het voortgezet onderwijs. Er is een positieve energie bij deze organisaties, maar het is voor hen soms lastig om binnen te komen bij scholen en een structurele samenwerking aan te gaan. De Gezonde Schooladviseur van de GGD ontvangt op dit moment vrij weinig vragen van middelbare scholen uit Apeldoorn over ondersteuning op de thema’s voeding en beweging. Leerlingen geven aan gezonde voeding een belangrijk thema te vinden, maar voor hen spelen gemak, financiën en smaak een grotere rol dan gezondheid.

JOGG kan een aanjagende rol spelen om het thema gezonde voeding en beweging meer op de kaart te zetten binnen scholen. Samen met Gezonde Schooladviseurs kan JOGG kijken hoe deze thema’s vanuit beleid geborgd kunnen worden binnen scholen.