Monitoringstool voor Lokaal Preventie Akkoord gemeente Apeldoorn

In opdracht van de gemeente Apeldoorn heeft het Evaluatiebureau een tool ontwikkeld om de voortgang van het Lokaal Preventie Akkoord te monitoren. Deze monitoringstool sluit aan bij de doelen en de activiteiten zoals die voor de vier afzonderlijke thematafels (roken, alcohol, gezond gewicht en gezonde leefomgeving) in werkplannen zijn beschreven. De tool kan op meerdere meetmomenten door de leden van de thematafels worden ingevuld. Zo wordt de voortgang helder in beeld gebracht. Dit biedt mogelijkheden om samen terug te blikken, maar ook om vooruit te kijken. Zoekt uw gemeente ook ondersteuning bij het monitoren van het lokaal preventieakkoord of van andere plannen/trajecten? Neem contact met ons op via: info@evaluatiebureau.nl