Evaluatie Informatiecentrum ‘Kind & Scheiden’

Sinds begin 2020 is het digitale Scheidingsloket van het Preventie Platform Jeugd (Oost-Achterhoek) geopend. Het Evaluatiebureau heeft hier onderzoek naar gedaan.

In de afgelopen twee jaar zijn ruim 40 vragen van ouders en professionals behandeld via het Scheidingsloket. Ouders zijn tevreden met het Scheidingsloket en zij voelen zich hierdoor ondersteund. Ook medewerkers en doorverwijzers vinden het Scheidingsloket een goed initiatief, omdat het laagdrempelig en deskundig is. Wel hebben zij behoefte aan een betere organisatie en meer communicatie. Door corona is de uitvoering van het Scheidingsloket anders verlopen dan gepland. Ook is de functie van achterwacht pas enkele maanden operationeel. Door de naamsbekendheid van de website en het Scheidingsloket te vergroten, kunnen meer ouders en professionals bereikt worden. Alle resultaten zijn te vinden in het rapport.

Ouders, kinderen en professionals kunnen bij het Scheidingsloket informatie en advies krijgen. Het doel is dat minder kinderen in de knel komen door de scheiding van hun ouders. Het Evaluatiebureau heeft onderzocht hoeveel mensen gebruik maken van het Scheidingsloket en wat zij hiervan vinden. Ook medewerkers van het Scheidingsloket en professionals die ouders doorverwijzen, zijn bevraagd.