De mondhygiënist op het consultatiebureau: een tussentijdse evaluatie

Sinds 2022 wordt de pilot ‘Elke peuter- en kleutermond gezond!’ uitgevoerd op twee consultatiebureaus in Doetinchem-Noord en Wehl. In deze pilot is de mondhygiënist een aantal dagdelen per maand aanwezig op het consultatiebureau en ziet in een eigen ruimte de kinderen nadat deze bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts zijn geweest. De gemeente Doetinchem vroeg het Evaluatiebureau om een tussentijdse evaluatie. Door middel van een vragenlijst onder professionals en een verdiepend groepsinterview werd inzicht gegeven in het bereik, de waardering en uitvoering van deze pilot.

De betrokken mondhygiënisten, jeugdverpleegkundigen, assistenten en jeugdartsen zijn allen tevreden over de pilot. “Ik doe eindelijk waarvoor ik ben opgeleid,” aldus een van de betrokken mondhygiënisten. Hiermee doelt ze op het feit dat primaire preventie rondom mondzorg goed vorm kan krijgen binnen deze pilot. “Het is vrijblijvend, maar veel ouders maken er gebruik van en zijn er erg enthousiast over,” stelt de assistent jeugdgezondheid. De meerwaarde wordt gezien in het feit dat de mondhygiënist in een minder klinische setting op een laagdrempelige manier ouders en kinderen kan informeren en adviseren. De pilot blijkt in de praktijk goed uitvoerbaar, mits er een geschikte ruimte op het consultatiebureau is. Het rapport sluit af met een aantal aanbevelingen voor het vervolg van de pilot.