Cliëntervaringsonderzoek Jeugd gemeente Brummen

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om elk jaar een cliëntervaringsonderzoek (CEO) Jeugd uit te (laten) voeren. Sinds 2021 is de uitvoering van het CEO vormvrij. De gemeente Brummen heeft er voor gekozen om samen met interne en externe stakeholders de informatiebehoefte m.b.t. het CEO Jeugd op te halen. Dit met als doel om gezamenlijk te komen tot een goede invulling van het CEO Jeugd, die de gemeente bruikbare antwoorden gaat geven op de concrete informatiebehoefte. 

Het Evaluatiebureau heeft dit voorbereidende traject begeleid en de uitkomsten van de inventarisatie gerapporteerd. Op basis hiervan heeft de gemeente keuzes gemaakt om te komen tot een passende aanpak van het CEO Jeugd 2022. De voorgestelde aanpak zal in 2023 worden uitgevoerd door het Evaluatiebureau.