Evaluatie SLIMMER diabetes voorkomen

In 2015-2016 vond het diabetespreventieproject SLIMMER plaats in de gemeenten Aalten, Montferland en Doetinchem. Personen van 40-70 jaar met een hoog risico op diabetes kregen begeleiding om gezonder te eten en meer te bewegen. Het doel is dat mensen dit zelfstandig vol kunnen houden. Uit eerder wetenschappelijk onderzoek blijkt dat SLIMMER het risico op diabetes verlaagt. Inmiddels is SLIMMER verder doorontwikkeld en op enkele punten aangepast. De gemeenten hebben het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid gevraagd om een proces- en effectevaluatie uit te voeren. De centrale vraag in de evaluatie was: blijft SLIMMER succesvol?

Rol van het Evaluatiebureau bij dit project
Binnen de procesevaluatie stonden de volgende vragen centraal:

  • Wat is het bereik?
  • Hoe is de waardering van het project bij  deelnemers en zorgverleners?
  • Hoe is het project uitgevoerd?

Binnen de effectevaluatie stonden de volgende vragen centraal:

  • Is de gezondheid van deelnemers verbeterd? (gewicht, BMI, middelomtrek, fitheid, ervaren gezondheid)
  • Participeren deelnemers meer in de maatschappij door deelname aan SLIMMER? (deelname aan maatschappij, lid sportvereniging)


Resultaten en toegevoegde waarde evaluatieonderzoek
In totaal zijn 88 mannen en vrouwen, gemiddeld 60 jaar en laag opgeleid, gestart met SLIMMER. De waardering voor SLIMMER blijft door de jaren heen gelijk. SLIMMER wordt gewaardeerd met respectievelijk een 7,7 (deelnemers) en een 7,9 (zorgverleners). SLIMMER is uitgevoerd zoals gepland. Sterke punten zijn de interdisciplinaire samenwerking, de kwaliteit van het programma, de meerwaarde voor deelnemers en het sporten in groepjes. Over het algemeen zijn deelnemers in staat om na SLIMMER zelf een gezonde leefstijl in stand te houden. Verbeterpunten worden meegenomen in de doorontwikkeling van SLIMMER.

Verder blijkt uit het onderzoek dat deelnemers gezonder en fitter zijn geworden. Gemiddeld zijn deelnemers 3,1 kg afgevallen en 4,6 cm slanker in de taille geworden. Ook is de ervaren gezondheid en fitheid van deelnemers toegenomen. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met eerdere resultaten van de SLIMMER effectstudie waarbij het risico op diabetes flink werd verlaagd. Tweederde van de deelnemers voelt zich door SLIMMER fysiek beter in staat om actief deel te nemen aan de samenleving. Ruim de helft is door SLIMMER lid geworden van een sportvereniging of is dit van plan.

Opdrachtgever
De gemeenten Aalten, Montferland en Doetinchem

Betrokken vanuit Evaluatiebureau
Sofieke van Oord- Jansen en Geerke Duijzer

Type onderzoek
Effect- en procesevaluatie

Looptijd onderzoek
Januari 2016 – maart 2017

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@evaluatiebureau.nl

Downloads