Evaluatie prediabetesproject gemeente Winterswijk

De gemeente Winterswijk heeft inwoners die een grote kans lopen diabetes mellitus type II te ontwikkelen aangeboden deel te nemen aan een prediabetesprogramma.

Dit programma is ontwikkeld vanuit diverse organisaties in de gemeente, waaronder Sportcentrum De Tuunte, Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en het  Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium (KCHL). In november 2014 is gestart met een groep van 24 deelnemers, met een gemiddelde leeftijd tussen 40 en 50 jaar. Aan deze deelnemers zijn een jaar lang groepsbijeenkomsten, een beweegprogramma (duur- en krachttraining) en individuele voedings- en leefstijladviezen aangeboden. Ook werd begeleiding door een medisch maatschappelijk werkster gegeven. Het hoofddoel van het project is om het percentage potentiele diabetespatiënten in Winterwijk te verlagen. De subdoelen richten zich op de individuele deelnemers. Hierbij gaat het om de afname van het lichaamsgewicht, een verbetering van de algehele conditie en stabilisatie (of verlaging) van de bloedsuikerspiegel, met als uiteindelijk doel dat de deelnemer op de ingeslagen weg verder gaat.

De gemeente wil weten of het prediabetesproject een positief effect heeft op de gezondheid van de deelnemers en of hun risico op het ontwikkelen van diabetes type II is verminderd (effectevaluatie).

De gemeente Winterswijk heeft het Evaluatiebureau gevraagd om te ondersteunen bij de effectevaluatie. Hiertoe heeft het Evaluatiebureau de gegevens van de begin- en eindmetingen geanalyseerd. Uit de resultaten blijkt dat deelnemers zijn afgevallen, de nuchtere glucose is verlaagd en dat conditie en kracht zijn verbeterd. Het prediabetes project lijkt een veelbelovende manier om de gezondheid van deelnemers te verbeteren en het risico op diabetes type II te verminderen.