Cliëntervaringsonderzoek WMO en Jeugd gemeente Heerde

De gemeente Heerde heeft het Evaluatiebureau gevraagd om samen het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd uit te voeren.  Met beide onderzoeken wil de gemeente haar huidige werkwijze en beleid evalueren en waar nodig aanpassen.

Cliëntervaringsonderzoek WMO
De gemeente Heerde wilde weten hoe cliënten de toegankelijkheid van de ondersteuning ervaren; of cliënten bekend zijn met of behoefte hebben aan een professionele of vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuner; hoe cliënten de kwaliteit van de ondersteuning beoordelen; welk effect de ondersteuning heeft op de zelfredzaamheid van cliënten; en of cliënten tips hebben voor verbetering. Het eindrapport is begin juli met betrokkenen bij de gemeente besproken.

Ella Minnen, kwaliteitsadviseur Gemeente Heerde hierover:
“Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid heeft opnieuw een goed leesbaar en bruikbaar rapport voor ons geschreven. De samenwerking was prettig en constructief.”

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Henriette Hoeven: h.hoeven@ggdnog.nl of tel. 088-443 3204.

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd
Een vergelijkbaar cliëntervaringsonderzoek is in opdracht van de gemeente Heerde ook uitgevoerd rondom Jeugdhulp. Voor dit onderzoek zijn interviews afgenomen met ouders en jongeren en werd hen gevraagd naar toegankelijkheid en kwaliteit van de jeugdhulp en ervaren effecten. Ook de samenwerking met andere hulpverleners was een onderwerp van gesprek. De resultaten zijn beschreven in een rapport en neemt de gemeente Heerde mee in haar beleidsvorming.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Myriam van Tol, m.vantol@evaluatiebureau.nl of 088 443 3469.