Besparing zorgkosten door 'gekantelde' manier van werken

Gemeenten die gekanteld zijn, besparen tien procent op hun zorgkosten. En bovendien blijken inwoners net zo tevreden over de zorg als in niet-gekantelde gemeenten. Dat is de uitkomst van een landelijk evaluatieonderzoek in het kader van de transities (Trouw 26-10-2013). Het voeren van een 'keukentafelgesprek' over de zorgvraag, levert kostenbesparing op over de hele linie: voor vervoer, woningaanpassingen en voorzieningen als scootmobiels. In 2012 zijn de kosten die gemeenten aan de Wmo kwijt zijn hierdoor gedaald.

Er is nog een forse slag te maken als het gaat om het betrekken van sport- en welzijnsorganisaties en mantelzorgers als deel van de oplossing. Zie voor meer resultaten: Benchmark Wmo 2013.

Heeft u interesse om de transities in uw gemeente te (laten) evalueren? Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid denkt graag met u mee!