Nieuws

 • 21-02-2023

  Sinds 2014 werken gemeenten op de Noord-Veluwe met de JOGG-aanpak om te werken aan een gezonde omgeving en een gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren. Voor de fase 2020-2022 heeft het Evaluatiebureau een proces-en effectevaluatie uitgevoerd.

 • 23-01-2023

  Het Evaluatiebureau helpt gemeenten en organisaties onderbouwde beslissingen te nemen op het gebied van publieke gezondheid. Door advies en onderzoek bieden we inzicht in effectiviteit van beleid en interventies. Hierbij maken we gebruik van eigen, lokale en (sub)regionale data.

 • 08-12-2022

  Sinds begin 2020 is het digitale Scheidingsloket van het Preventie Platform Jeugd (Oost-Achterhoek) geopend. Het Evaluatiebureau heeft hier onderzoek naar gedaan.

 • 15-11-2022

  In het najaar van 2022 is het Evaluatiebureau gestart met een inventariserend onderzoek voor JOGG (Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst) Apeldoorn. Sinds oktober 2014 is Apeldoorn officieel JOGG-gemeente. JOGG Apeldoorn richt zich tot nu vooral op kinderen in de basisschoolleeftijd.

 • 15-11-2022

  Gemeenten zijn wettelijk verplicht om elk jaar een cliëntervaringsonderzoek (CEO) Jeugd uit te (laten) voeren. Sinds 2021 is de uitvoering van het CEO vormvrij. De gemeente Brummen heeft er voor gekozen om samen met interne en externe stakeholders de informatiebehoefte m.b.t.

 • 24-10-2022

  Het Evaluatiebureau voert een evaluatieonderzoek uit voor het project Leefsamen Veluwe & Achterhoek. Het project zet in op digitalisering en regionale samenwerking, met als doel om ouderen veilig, zelfstandig en verbonden met hun naasten te kunnen laten wonen.

Pagina's