Nieuws

 • 23-05-2014

  Gemeenten willen graag weten of initiatieven werken, wat ze opbrengen en bij wie die opbrengsten terechtkomen.

 • 15-05-2014

  Evalueren van lokaal gezondheidsbeleid levert veel voordelen op: het helpt bij tussentijds bijsturen, houdt bestuur, partners en burgers betrokken en helpt bij verantwoording en financiering.

 • 07-05-2014

  In opdracht van de gemeente Putten heeft het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid het afgelopen jaar een uitgebreid evaluatieonderzoek verricht van een pilot Buurtzorg Jong in Putten.

 • 04-04-2014

  Al 15 jaar timmert het ZonMw-doelmatigheidsprogramma aan de weg. Resultaat: we weten steeds beter welke behandelingen de beste resultaten geven in combinatie met lage kosten. Geen wonder dat dit evaluatieonderzoek volop in de belangstelling staat. Prof. dr.

 • 24-03-2014

  Hoe ontwikkelt de volksgezondheid zich in Nederland? Waar staan we over pakweg 10 of 20 jaar? Het Nederlands Congres Volksgezondheid 2014 staat op 10 en 11 april in het thema van perspectieven op de volksgezondheid.

 • 12-03-2014

  AGORA is sinds 2005 actief als Academische Werkplaats Publieke Gezondheid voor de regio Gelderland. Het is een samenwerkingsverband van GGD noord- en Oost-Gelderland, Wageningen UR en enkele andere partners, zoals Caransscoop en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Pagina's