Nieuws

 • 08-12-2022

  Sinds begin 2020 is het digitale Scheidingsloket van het Preventie Platform Jeugd (Oost-Achterhoek) geopend. Het Evaluatiebureau heeft hier onderzoek naar gedaan.

 • 15-11-2022

  In het najaar van 2022 is het Evaluatiebureau gestart met een inventariserend onderzoek voor JOGG (Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst) Apeldoorn. Sinds oktober 2014 is Apeldoorn officieel JOGG-gemeente. JOGG Apeldoorn richt zich tot nu vooral op kinderen in de basisschoolleeftijd.

 • 15-11-2022

  Gemeenten zijn wettelijk verplicht om elk jaar een cliëntervaringsonderzoek (CEO) Jeugd uit te (laten) voeren. Sinds 2021 is de uitvoering van het CEO vormvrij. De gemeente Brummen heeft er voor gekozen om samen met interne en externe stakeholders de informatiebehoefte m.b.t.

 • 24-10-2022

  Het Evaluatiebureau voert een evaluatieonderzoek uit voor het project Leefsamen Veluwe & Achterhoek. Het project zet in op digitalisering en regionale samenwerking, met als doel om ouderen veilig, zelfstandig en verbonden met hun naasten te kunnen laten wonen.

 • 18-10-2022

  De gemeente Doetinchem is sinds 2014 een JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) gemeente en sinds die tijd is het Evaluatiebureau betrokken bij de effectevaluatie van het JOGG programma. In het evaluatierapport van juni 2022 zijn de laatste leefstijltrends van kinderen onderzocht.

 • 07-07-2022

  In opdracht van de gemeente Harderwijk heeft het Evaluatiebureau de uitvoering en impact van de lokale uitvoeringsagenda (behorende bij de gezondheidsnota) onderzocht. De uitvoeringsagenda richtte zich op de thema’s ‘Gezond opgroeien’, ‘Gezond ouder worden’ en ‘Gezonde leefomgeving’.

Pagina's