"Onafhankelijke blik"

Stina Seegers (medewerker algemene gezondheidszorg, GGD Noord- en Oost-Gelderland)
Als medewerker algemene gezondheidszorg bij GGD Noord- en Oost-Gelderland legt Stina Seegers uit hoe Evaluatiebureau Publieke Gezondheid heeft bijgedragen aan het project Peereducatie; Love & Sens(e)uality:

Stina SeegersNu we het project hebben laten evalueren, is het écht deskundig gebeurd: er is een verslag geschreven waarmee we kunnen aantonen dat ons project goed in elkaar steekt.“

"Onze gesprekken met Evaluatiebureau Publieke Gezondheid waren erg nuttig. Door hun onafhankelijke blik kwamen de onderzoekers met vragen en opmerkingen waar ik zelf niet aan had gedacht.”

"Achteraf, toen we het verslag met GGD’ers en docenten gingen bespreken, waren de onderzoekers erbij om toelichting te geven en om het gesprek te leiden. Dat is betrokkenheid."

Project                                                                                                                              
Het project Peereducatie; Love & Sens(e)uality leidt derdejaars ROC-studenten op tot voorlichters over seksuele gezondheid. Tijdens de ‘dag van de liefde’ laten de kersverse docenten zien wat ze hebben geleerd door zelf les te geven aan eerstejaars studenten. Naast lessen voor en door studenten kunnen ook docenten een workshop volgen over relationele en seksuele vorming. Het doel is om het project jaarlijks te herhalen zodat het thema seksuele gezondheid geregeld aan bod komt op het ROC.

Rol van het evaluatiebureau                                                                                        
Evaluatiebureau Publieke Gezondheid onderzocht verschillende aspecten van het proces:                   

  • Het bereik: Hoeveel docenten, peereducators en ROC-studenten zijn bereikt?
  • De waardering: Hoe waarderen docenten, peereducators en eerstejaarsstudenten het programma? Sluit het bijvoorbeeld aan op de belevingswereld van de jongeren?
  • De uitvoering: Verliep de uitvoering zoals gepland? Wat ging goed en wat kon er beter?


Aanpak

  • Registratieformulier
  • Interviews
  • Focusgroep
  • Vragenlijst (schriftelijk en elektronisch)

Evaluatiebureau Publieke Gezondheid koos voor een combinatie van methoden die goed passen bij de afzonderlijke doelen en doelgroepen. Gegevens werden zowel kwantitatief als kwalitatief verzameld. Het bereik is bijvoorbeeld gemeten met registratieformulieren. Derdejaars studenten deelden hun ervaring en waardering tijdens een focusgroep gesprek en eerstejaars studenten kregen per e-mail een korte vragenlijst toegestuurd. Daarnaast vulden docenten een schriftelijke vragenlijst in over de cursus en werden de betrokken GGD medewerkers en docenten geïnterviewd over het proces en de organisatie.

“Ideaal dat we de dataverzameling en de evaluatie uit handen konden geven. Je weet dat het goed gebeurt. Ook konden we snel handelen tijdens het proces: gesprekken werden meteen gepland, op uitgeschreven voorstellen hoefden we niet lang te wachten en aanpassingen werden zo gemaakt.”

Resultaat

  • Rapport
  • Flyer

In het rapport werden naast de aanleiding, doelstelling, methode, resultaten en conclusies ook concrete verbeterpunten gegeven. Zo moet de actualiteit van de lessen gecontroleerd worden, willen studenten eerder uitleg over de examenopdracht en kan de organisatie de volgende keer beter. Als aanvulling op het rapport maakte het evaluatiebureau een flyer met daarin kort en bondig de resultaten en verbeterpunten voor gemeenten. 

“Ze deden een brede analyse waarin ook echt alle betrokkenen werden meegenomen. Dit zagen we terug in het rapport, want uit alle velden kwamen verbeterpunten. Onze module was bijvoorbeeld te uitgebreid en te medisch. Die is meteen herschreven en opgeleukt.“

GGD Noord- en Oost-Gelderland