“Een mooi inkijkje in hoe cliënten onze werkwijze ervaren”

Paul Harmsen (leidinggevende team jeugd gemeente Heerde) vertelt over het Cliëntervaringsonderzoek jeugd in Heerde en de rol van het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid hierbij.

Het onderzoek naar cliënt-ervaringen, door het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid uitgevoerd, gaf ons een mooi inkijkje in hoe cliënten onze werkwijze ervaren en welke punten er verbeterd moeten worden. Het was ook goed bruikbaar om binnen de gemeente wat accenten te leggen qua positionering van het Team Jeugd. Nu aan de slag met de verbeterstappen!”    

Project

De gemeente Heerde heeft het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid in het voorjaar van 2016 gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de uitvoering van de jeugdhulpverlening in de gemeente Heerde. Hierbij is gekeken naar de toegankelijkheid van de hulpverlening, de kwaliteit van de geboden hulp en het effect van de geboden hulp op het gezond en veilig opgroeien, het groeien naar zelfstandigheid, de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie. Al eerder, in het najaar van 2015 heeft GGD Noord- en Oost-Gelderland onderzoek gedaan naar tevredenheid en ervaringen van de Wmo-cliënten in Heerde. De gemeente Heerde wil graag weten wat gebruikers van de Wmo en jeugdhulp vinden van de ondersteuning. De gemeente heeft dit nodig om de uitvoering van de Wmo en de jeugdhulp – waar nodig- te verbeteren. Meer informatie over dit project en de evaluatie is elders op de website van Evaluatiebureau te vinden.

Rol van het Evaluatiebureau

Evaluatiebureau heeft op basis van de onderzoeken een advies geformuleerd waar de gemeente mee aan de slag kon. Ook heeft het Evaluatiebureau ondersteuning geboden bij het aanleveren van de geaggregeerde gegevens aan het ministerie van VWS.

“Mede namens Martje wil ik je bij deze nog expliciet bedanken voor je advies en ondersteuning met betrekking tot de Wmo-onderzoeken. Wij zijn heel tevreden over jullie dienstverlening tot nu en we hebben de samenwerking als heel prettig ervaren.” Ella Bultman (integraal kwaliteitsmedewerker gemeente Heerde) en Martje Idzinga (afdelingshoofd publiek gemeente Heerde).

Resultaat

De cliëntervaringsonderzoeken zijn beschreven in twee rapporten: